x

Serwis finansowy

piątek, 8 lipca 2011

Jak połączyć kilka plików pdf, a jak podzielić?

PDF Split and Merge - szybki, dobry program do łączenia ze sobą plików PDF oraz ich dzielenia. Aplikacja umożliwia wsadową obróbkę wielu plików za jednym razem, obsługuje funkcję Drag and Drop.

Za pomocą funkcji Visual reorder możemy przeprowadzić operacje takie jak: przesuwnie kolejności, usuwanie czy obracanie wybranych strony.

Po przerobieniu, dokument możemy zapisać w następujących wersjach PDF:
- 1.5 (Acrobat Reader 6)
- 1.6 (Acrobat Reader 7)
- 1.7 (Acrobat Reader 8)


Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freewareczwartek, 7 lipca 2011

Automatyczne konwertowanie wielu plików graficznych - Imagicon

Gdy potrzebujemy wykonać konwertowanie wielu plików graficznych z pomocą przychodzi nam Imagicon.

Program ten, pozwala na automatyczną konwersję plików JPG, PNG i BMP. Narzędzie konwertuje również obrazy to formatu ICO tworząc gotowe do wykorzystania ikony w różnych wymiarach. Interfejs programu może zostać spersonalizowany wg upodobań użytkownika.
Dzięki umożliwieniu korzystania z Drag and Drop praca w programie jest bardzo prosta.
 
Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

Tworzymy obraz ISO z wybranej lokalizacji - Folder2Iso

Folder2Iso to narzędzie przeznaczone do tworzenia obrazów ISO z wybranego.
  
Użycie Folder2Iso jest bardzo proste - należy wybrać katalog źródłowy -> wybrać folder docelowy -> określić kodowanie -> nadać etykietę dla obrazu.
  
Folder2Iso jest niewielkich rozmiarów i nie wymaga instalacji.


Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

Porównywanie dokumentów w Wordzie 2007

     
Bardzo przydatnym może okazać się funkcja Porównywanie dokumentów w Wordzie 2007.

1. Uruchamiamy Word 2007, klikamy na Recenzja -> Porównaj -> Porównaj.
W nowym oknie wybieramy edytowaną ostatnio wersję dokumentu - klikając na żółty przycisk w kształcie folderu po prawej stronie panelu "Oryginalny dokument" otwieramy potrzebny plik, na przykład doc_1.doc.

Klikamy na żółty przycisk po prawej stronie w panelu "Skorygowany dokument" i wskazujemy plik do porównania, na przykład doc_2.doc.

2. Klikamy OK. Word otwiera oba dokumenty w jednym oknie. W lewym panelu programu zobaczymy kolumnę Podsumowanie, w której wszystkie dokonane zmiany wyświetlą się na czerwono, na przykład Wstawiono.

Po kliknięciu na zaznaczony na czerwono fragment, przechodzimy do zmienionej części tekstu.
W panelu "Oryginalny dokument" widać naszą wersję tekstu, a w panelu "Porównany dokument" dla porównania jest wyświetlana wersja po poprawkach.
3. W celu zatwierdzenia zmiany, prawym przyciskiem myszy klikamy na zaznaczony na czerwono fragment i wybieramy jedną z dwóch poniższych możliwości:

- Zaakceptuj wstawienie
- Odrzuć wstawienie

Alternatywnie, możemy tez skorzystac z aplikacji webowej znajdującej się pod adresem: http://diffchecker.com.

środa, 6 lipca 2011

Service Pack 1 dla Microsoft Office 2010 i integracja z pakietem

Zestaw zawiera wszystkie dotychczasowe aktualizacje wypuszczone za pośrednictwem Windows Update, oraz inne dodatkowe funcje, opisane pod tym adresem.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Service Pack można ściągać z następujących lokalizacji:

 
Aby zintegrować powyższy Service Pack postępujemy zgodnie z poniższą instrukcją:
 
W głównym katalogu partycji C:\, tworzymy dwa foldery: "sp1" oraz "office2010". Do "office2010" kopiujemy zawartość płyty instalacyjnej z Office 2010. Pliki do "sp1" musimy najpierw wypakować. W tym celu uruchamiamy Wiersz polecenia na prawach administratora i wpisujemy komendę:
 "C:\SP1\officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-pl-pl.exe /extract:C:\office2010\updates"
 (dla 64-bitowego Office 2010 "x86" należy zmieniamy na "x64").
Po wypakowaniu plików, folder "office2010" umieszczamy w lokalizacji sieciowej, skąd instalujemy oprogramowanie, albo nagrywamy na płytę DVD.

Lista komend do tworzenia skrótów

Skróty Windows 7:

Wireless Networks pop-up
rundll32.exe van.dll,RunVAN
Advanced Restore
sdclt.exe /restorewizardadmin
Restore Files
sdclt.exe /restorewizard
Backup Location & Settings
sdclt.exe /configure
Add Network Location (wizard)
rundll32.exe shwebsvc.dll,AddNetPlaceRunDll
Indexing Options
control.exe srchadmin.dll
Notification Cache
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 5
Aero (Transparency) Off
Rundll32.exe DwmApi #104
Aero (Transparency) On
Rundll32.exe DwmApi #102
Welcome Center
rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
Add/Remove Programs
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0
Content Advisor
RunDll32.exe msrating.dll,RatingSetupUI
Control Panel
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL
Date and Time Properties
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl
Display Settings
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3
Device Manager
RunDll32.exe devmgr.dll DeviceManager_Execute
Folder Options – File Types
RunDll32.exe shell32.dll,Control_Options 2
Folder Options – General
RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0
Folder Options – Search
RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 2
Folder Options – View
RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 7
Forgotten Password Wizard
RunDll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW
Hibernate
RunDll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Keyboard Properties
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1
Lock Screen
RunDll32.exe user32.dll,LockWorkStation
Mouse Properties
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0
Map Network Drive
RunDll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Connect
Network Connections
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl
Power Options
RunDll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl
Regional Settings
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,3
Stored Usernames and Passwords
RunDll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr
System Properties: Advanced
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,4
System Properties: Automatic Updates
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,5
Taskbar Properties
RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1
User Accounts
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl
Windows Security Center
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl
Windows – About
RunDll32.exe SHELL32.DLL,ShellAboutW
Unplug/Eject Hardware
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll
Windows Firewall
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl
Wireless Network Setup
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL NetSetup.cpl,@0,WNSW
Open Control Panel (All Items)
explorer.exe shell:::{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d}
Manage Wireless Networks
explorer.exe shell:::{1fa9085f-25a2-489b-85d4-86326eedcd87}
Sound Control Playback Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl
Sound Control Sounds Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl,,2
Sound Control Recording Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl,,1
Add/Remove Programs
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl
Add/Remove Windows Components
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2
Set Program Access and Computer Defaults
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3
People Near Me
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL collab.cpl
People Near Me Sign In Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL collab.cpl,,1
Screen Resolution
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl
Personalization
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2
Screen Saver
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1
Windows Firewall
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl
Device Manager
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hdwwiz.cpl
Power Options
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl
Power Options Change Plan Settings
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl,,1
System Properties
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl
System Properties Hardware Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,2
System Properties Advanced Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,3
System Properties System Protection Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,4
System Properties Remote Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,5
Pen and Touch Tablet PC Settings
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl
Pen and Touch Tablet PC Settings Flicks Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl,,1
Pen and Touch Tablet PC Settings Handwriting Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl,,2
Phone and Modem Options
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl
Phone and Modem Options Modems Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl,,1
Phone and Modems Options Advanced Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl,,2
Date and Time
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl
Date and Time Additional Clocks
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1
Action Center
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl
Unplug/Eject Hardware
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll

Komendy dla Internet Explorer:

Delete Temporary Internet Files:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 8
Delete Cookies:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 2
Delete History:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 1
Delete Form Data:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16
Delete Passwords:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 32
Delete All:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 255
Delete All + files and settings stored by Add-ons:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 4351

Tylko Windows 7:
shell:Libraries
shell:MusicLibrary
shell:VideosLibrary
shell:OtherUsersFolder
shell:Device Metadata Store
shell:PublicSuggestedLocations
shell:DocumentsLibrary
shell:User Pinned
shell:UsersLibrariesFolder
shell:PicturesLibrary
shell:ImplicitAppShortcuts
shell:Ringtones
shell:CommonRingtones

Windows Vista & 7
shell:Common Programs
shell:GameTasks
shell:UserProfiles
shell:MyComputerFolder
shell:SyncSetupFolder
shell:DpapiKeys
shell:SamplePlaylists
shell:Favorites
shell:My Video
shell:SearchHomeFolder
shell:System
shell:CommonVideo
shell:SyncResultsFolder
shell:LocalizedResourcesDir
shell:Cookies
shell:Original Images
shell:CommonMusic
shell:My Pictures
shell:Cache
shell:Downloads
shell:CommonDownloads
shell:AppData
shell:SyncCenterFolder
shell:My Music
shell:ConflictFolder
shell:SavedGames
shell:InternetFolder
shell:Quick Launch
shell:SystemCertificates
shell:Contacts
shell:TreePropertiesFolder
shell:Profile
shell:Start Menu
shell:Common AppData
shell:PhotoAlbums
shell:ConnectionsFolder
shell:Administrative Tools
shell:PrintersFolder
shell:Default Gadgets
shell:ProgramFilesX86
shell:Searches
shell:Common Startup
shell:ControlPanelFolder
shell:SampleVideos
shell:SendTo
shell:ResourceDir
shell:ProgramFiles
shell:CredentialManager
shell:PrintHood
shell:MAPIFolder
shell:CD Burning
shell:AppUpdatesFolder
shell:Common Start Menu
shell:LocalAppDataLow
shell:Templates
shell:Gadgets
shell:Programs
shell:Recent
shell:SampleMusic
shell:Desktop
shell:CommonPictures
shell:RecycleBinFolder
shell:CryptoKeys
shell:Common Templates
shell:Startup
shell:Links
shell:OEM Links
shell:SamplePictures
shell:Common Desktop
shell:NetHood
shell:Games
shell:Common Administrative Tools
shell:NetworkPlacesFolder
shell:SystemX86
shell:History
shell:AddNewProgramsFolder
shell:Playlists
shell:ProgramFilesCommonX86
shell:PublicGameTasks
shell:ChangeRemoveProgramsFolder
shell:Public
shell:Common Documents
shell:CSCFolder
shell:Local AppData
shell:Windows
shell:UsersFilesFolder
shell:ProgramFilesCommon
shell:Fonts
shell:Personal