x

Serwis finansowy

czwartek, 21 marca 2013

Jak szybko zaktualizować sterowniki w komputerze Dell?

Najszybcie i najpewniej zrobimy to przy użyciu narzędzia  Dell Client System Update. Program sprawdza najnowsze sterowniki na stronie producenta i porównuje je z zainstalowanymi w komputerze. Gdy wykryje nową wersję, powiadomi nas o tym i zasugeruje aktualizację. Poniżej link do programu dla różnych systemów operacyjnych:

środa, 20 marca 2013

Nie mogę zalogować w domenie maszyny z Windows Server 2003 SP1. Co zrobić?

Przyczyn może być kilka. Jeżeli w logach znajdziemy informacje podobną do tej:
 
"Event Type: Error
Event Source: IPSEC
Event Category: None
Event ID: 4292
Date: Dateime
Time: Time08
User: N/A
Computer: COMPUTER_NAME
Description:
The IPSec driver has entered Block mode. IPSec will discard all inbound and outbound TCP/IP network traffic that is not permitted by boot-time IPSec Policy exemptions.
Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7023
Date: Date
Time: Time
User: N/A
Computer: COMPUTER_NAME
Description:
The IPSEC Services service terminated with the following error: The system cannot find the file specified "
 
Proponuję zastosować takie rozwiązanie:
 
1. Usuwamy klucz lokalnej polisy:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\IPSec\Policy\Local
 
2. Odbudowywujemy ją:
- Klikamy Start -> Uruchom wpisujemy regsvr32 polstore.dll i klikamy OK.
 
3. Sprawdzamy czy serwis IPSEC jest uruchamiany automatycznie, po czym ponownie uruchamiamy maszynę.

Jak wykonać upgrade Esri License Manager'a?Serwer licencji w wersji 10.1 potrafi obsługiwać licencje dla ArcGIS w wersji 10.0 oraz 10.1 jednocześnie, nie ma zatem potrzeby instalowania dwóch managerów licencji w różnych wersjach.

 Zalecam wykonać następujące kroki:

Przed przystąpieniem do aktualizacji proszę upewnić się na wszelki wypadek, że żaden z komputerów nie korzysta obecnie z licencji do ArcGIS (proszę wyłączyć aplikację ArcMap lub ArcCatalog na wszystkich maszynach klienckich).

 1. Na serwerze, z poziomu panelu sterowania Windows proszę odinstalować obecnie działający serwer licencji (ArcGIS License Manager) w wersji 10.0 (proszę nie wykonywać deautoryzacji licencji).

 2. Proszę zainstalować License Manager w wersji 10.1. Zalecanym jest zainstalować Service Pack 1 do License Manager 10.1

 3. Uruchomić aplikację ArcGIS License Server Administrator 10.1 i w zakładce Authorization wybrać przycisk UPGRADE Now - proszę postępować zgodnie z instrukacji w: http://support.esri.pl/index.php?/Troubleshooter/Step/View/12 , w jednym z kroków jest możlwiość wpisania liczby sztuk licencji, które chcemy upgrade'ować do wersji 10.1.

W razie późniejszej potrzeby zwiększenia liczby sztuk licencji w wersji 10.1 należy powtarzać krok 3.

Należy pamiętać aby na maszynach klienckich (ArcGIS Desktop) w aplikacji ArcGIS Administrator (zakładka Desktop) zaznaczyć odpowiedni poziom licencji (View, Editor lub Info) i podać poprawną nazwę lub numer IP serwera licencji w polu "license manager".
 
 

wtorek, 19 marca 2013