x

Serwis finansowy

środa, 18 kwietnia 2012

Co nowego w SQL Server 2012?

Najnowszą wersję SQL Server można pobrać ze strony: SQL Server 2012.
Poniżej kilka z istotnych nowości w SQL Server 2012:
  • SQL Server AlwaysOn — nowe rozwiązanie, które zwiększa dostępność aplikacji, zmniejsza łączne koszty użytkowania i ułatwia obsługę.
  • xVelocity — technologie pamięciowe, które zwiększają nawet stukrotnie wydajność magazynowania i analizowania danych.
  • Power View — przeglądarkowe, interaktywne rozwiązanie do wizualizacji i prezentacji danych, które pomaga użytkownikom biznesowym i osobom podejmującym decyzje szybko wyciągać wnioski z dostępnych danych.
  • Integracja i zarządzanie danymi, nowe i ulepszone narzędzia dostarczające wiarygodne, spójne dane właściwym użytkownikom we właściwym momencie, w tym nowe usługi SQL Server Data Quality Services oraz udoskonalone Master Data Services.
  • Rozszerzone funkcje PowerPivot — pozwalają klientom wykorzystać nowe, zaawansowane mechanizmy analityczne i jeszcze bardzie ułatwiają pracę ze znajomymi narzędziami dostarczanymi przez Excel.
  • Nowy model semantyczny analizy biznesowej (BI) — pojedynczy, skalowalny model aplikacji BI, od raportowania i analizy do pulpitów nawigacyjnych i kart wyników.
  • SQL Server Data Tools — nowe narzędzie dla profesjonalnych deweloperów baz danych i aplikacji, które unifikuje tworzenie oprogramowania dla SQL Server i SQL Azure.Klucz główny a klucze obce

Klucz główny (primary key) jest to jedna lub więcej kolumn tabeli, w których wartości jednoznacznie identyfikują każdy wiersz w tabeli Klucz główny wymusza integralność encji.

Właściwości:
Wartość klucza głównego musi być zawsze określona – nie może zawierać NULL
Wartości klucza głównego muszą być unikatowe w obrębie klucza
Poszczególne wiersze rozróżniamy po zawartości klucza głównego

Przykłady kluczy głównych (podstawowych):
Imię + nazwisko + imię ojca + data urodzenia
PESEL
NIP


Klucz obcy (foreign key):
Klucze obce są sposobem łączenia danych przechowywanych w różnych tabelach
Klucz obcy (foreign key) jest kolumną lub grupą kolumn tabeli, która czerpie swoje wartości z tej samej dziedziny co klucz główny tabeli powiązanej z nią w bazie danych
Klucz obcy identyfikuje wiersz w powiązanej tabeli

Właściwości:
Klucz obcy powinien wskazywać na istniejący wiersz w innej tabeli
Jeśli jest inaczej mówimy, że naruszona jest integralność referencyjna bazy danych
Klucz obcy odnosi się zwykle do klucza podstawowego innej tabeli, i identyfikuje jeden wiersz w tej tabeli

Krótki opis niektórych typów danych sql

Typy liczbowe:- bit - liczby całkowite z zakresu: 0..1 (czyli tylko 0 lub 1)
- tinyint - liczby całkowite z zakresu: 0..255 (UWAGA: tylko dodatnie!)
- smallint - liczby całkowite z zakresu: -32,768..32,767
- int - liczby całkowite z zakresu: -2KKK..2KKK (około ;])
- bigint - liczby całkowite z zakresu: -9KKKKKK..9KKKKKK
- decimal, numeric - liczby niecałkowite ze stałą ilością miejsc po przecinku (np. 1.34, 2.00, 3.20)
- float, real - liczby niecałkowite ze zmienną precyzją (np. 1.34, 2, 3.2)

Typy napisowe (stringowe):
- char - napis o stałej ilości znaków (do 8000). Niewykorzystane znaki zamieniane są na spacje.
- varchar - napis o zmiennej ilości znaków (do 8000). Niewykorzystane znaki są ignorowane.
- test - napis o zmiennej ilości znaków (do 2KKK). Niewykorzystane znaki są ignorowane.
- nchar, nvarchar, ntext - to co u góry z tą różnicą, że te typy służą do przechowywania danych tekstowych w formacie UNICODE.

Inne typy:
- datetime - data o dokładności do 3.33 milisekundy
- smalldatetime - data o dokładności do 1 minuty
- binary - dane binarne o stałej ilości bajtów (do 8000 bajtów). Niewykorzystane bajty zamieniane są na 0x00
- varbinary - dane binarne o zmiennej ilości bajtów (do 8000 bajtów). Niewykorzystane bajty są ignorowane
- image - dane binarne o zmiennej ilości bajtów (do 2KKK bajtów). Niewykorzystane bajty są ignorowane

źródło

Jak zmienić interfejs Windows 8 na stary?

- Uruchamiamy edytor rejestru: naciskamy klawisze [Windows] + R -> Uruchom -> wpisujemy regedit.exe.
- Przechodzimy do HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer i zmieniamy wartość "RPEnabled" z "1" na "0".
- Wykonujemy restart lub tylko przelogowanie auktualnego użytkownika i cieszymy się "starym dobrym interfejsem Windowsa".
albo:
-   Naciskamy klawisze [Windows] + R -> Uruchom -> wpisujemy cmd.exe.
- Wpisujemy: reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v RPEnabled /t REG_DWORD /d "0" i wciskamy Enter

wtorek, 17 kwietnia 2012

Instalacja MS SQL Server 2008 Express Edition

Aby zainstalować SQL Server 2008 Express z narzędziami do zarządzania (SQL Server Management Studio)  ściągamy pakiet Microsoft Web Platform Installer .

Narzędzie to służy nie tylko do instalowania systemu SQL Server 2008 Express, ale także wielu innych komponentów. Po ściągnięciu, uruchamiamy instalkę i wyrażamy zgody na instalację programu.
Po instalacji pakietu, rozpoczynie się sprawdzanie najnowszych dostępnych wersji oprogramowania, które można instalować za jego pomocą.
Dla naszych potrzeb dodajemy: SQL Server Express 2008 R2 oraz SQL Server 2008 R2 Management Studio Express z dodatkiem SP1.

Po zaakceptowaniu tego wyboru przez kliknięcie przycisku Zainstaluj klikamy przycisk Akceptuję.
Wybieramy tryb uwierzytelnienia Windows Integrated Security przez co nasz serwer będzie przy uwierzytelnianiu polegał na mechanizmach systemu Windows – jeśli ktoś zaloguje się do komputera i nadamy mu uprawnienia do korzystania z serwera baz danych, to uzyska taki dostęp. Domyślnie taki dostęp będzie miał użytkownik, na którego koncie instalujemy oprogramowanie.
W trybie Mixed Mode możliwe będzie dodatkowo tworzenie loginów i haseł (na poziomie SQL Server), które także będą umożliwiały uzyskiwanie dostępu do baz danych. Klikamy przycisk Continue, po czym Web Platform Installer rozpoczynie pobieranie poszczególnych komponentów z Internetu i instalowanie ich.
Po zainstalowaniu wybranych przez nas komponentów wyświetlone zostanie podsumowanie instalacji.
Kończymy proces instalacji klikając przycisk Close.

Błąd 0x800c012e w Outlook Express

Proponuję sprawdzić prawa dostępu do plików z rozszerzeniem dbx programu Outlook Express. Prawdopodobnie użytkownik nie ma prawa zapisu do pliku poczty.