x

Serwis finansowy

środa, 6 maja 2015

Jak usunąć lub zresetować hasło w systemie Windows?

Należy pamiętać że możemy wykonywać te operacje tylko na własnym komputerze, na swoim koncie. W innym wypadku, jest to nielegalne.
Uruchomiamy komputer z płyty instalacyjnej do naszego komputera.
Po wybraniu języka wybieramy opcję „Napraw komputer” -> opcję naprawy systemu za pomocą narzędzi… -> „wiersz poleceń”
Pojawi się okno cmd.
W okien tym wpisujemy copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\ by zrobić kopię pliku sethc.exe. i wciskamy Enter. (Pod warunkiem że system jest zainstalowany na dysku c. Dla Windows 8 będzie to inna lokalizacja.)
Otrzymamy informację o jednym skopiowanym pliku.
Kolejno wpisujemy copy c:\windows\system32\\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe i wciskamy Enter.
System pyta czy zastąpić plik. Wpisujemy TAK i wciskamy Enter.
Na dole w prawym rogu klikamy uruchom ponownie.
Po uruchomieniu ponownie komputera pojawi nam się znów okno logowania.
Wciskamy 5 razy klawisz Shift. Pojawi się nam znów okno wiersza poleceń.
Wpisujemy teraz net user X 123456 gdzie X to nazwa użytkownika, a 123456 to nasze nowe wymyślone hasło.
Jeśli otrzymamy informacje, że polecenie zostało wykonane pomyślnie możemy logować się do systemu za pomocą naszego nowego hasła.