x

Serwis finansowy

wtorek, 27 grudnia 2011

Jak usunąć komunikat “Naciśnij Crt+Alt+del aby rozpocząć” po uruchomieniu komputera?

- Uruchamiamy: Start -> Uruchom -> control userpasswords2.
- Sprawdzamy czy w drugiej zakładce nie jest zaznaczone żądnie wciśnięcia ctrl alt del przy logowaniu

Jak przetestować monitor?

Do testowania możemy użyć następujących programu:

Tester Monitora 2.2
 
Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

Strona autora:
http://freeware.info.pl/monitor.html

wtorek, 20 grudnia 2011

poniedziałek, 19 grudnia 2011

Czy możemy zmienić nazwę użytkownika, na którego zarejestrowany jest Windows?

- Uruchamiamy edytor rejestru: Start -> Uruchom -> regedit.exe.
- Przechodzimy do   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion.
- Zmieniamy wartość  RegisteredOwner poprzez podwójne kliknięcie i wprowadzenie aktualnej nazwy użytkownika na którego ma być zarejestrowany Windows.

wtorek, 13 grudnia 2011

Gdzie są ikony w Windows 7?

W Windows 7 ikony znajdziemy między innymi w archiwach:

nazwa opis liczba ikon
shell32.dll Windows Shell Common Dll   306
imageres.dll Windows Image Resource   218
wmploc.DLL Windows Media Player Resources   208
netshell.dll Network Connections Shell   164
mmcndmgr.dll MMC Node Manager DLL   129
moricons.dll Windows NT Setup Icon Resources Library   113
ieframe.dll Internet Browser   105
compstui.dll Common Property Sheet User Interface DLL   101
DDORes.dll Device Category information and resources   81
pnidui.dll Network System Icon   59
żródło:www.win7dll.info


otworzyć je możemy np za pomocą programu 7zip.


Jak sprawdzić firmware nagrywarki?

Instalujemy Nero InfoTool. Po jego uruchomieniu mamy dostęp do wielu informacji dotyczących naszego napędu, między innymi numer firmware.

Nero InfoTool
Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Jak przywrócić poprzedni stan systemu Windows XP - przywracanie punktu przywracania


- Klikamy: Start ->  Wszystkie programy, -> Akcesoria, -> Narzędzia systemowe ->Przywracanie systemu.

Jak odinstalować agenta SCCM?

Dla systemów operacyjnych x86 (32-bit)
 - Klikamy: Start -> Uruchom -> wpisujemy %windir%\system32\ccmsetup\ccmsetup /uninstall

Dla systemów operacyjnych x64 (64-bit) 
 - Klikamy: Start -> Uruchom -> wpisujemy %windir%\ccmsetup\ccmsetup /uninstall

piątek, 9 grudnia 2011

Outlook Express - kompaktowania wiadomości czyli jak pozbyć się komunikatu "Aby zwolnić miejsce na dysku, program Outlook Express może skompaktować wiadomości. Może to potrwać kilka minut."

- Uruchamiamy edytor rejestru: Start -> Uruchom -> regedit.exe.
- Przechodzimy do HKEY_CURRENT_USER\Identities\{identity}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0 (gdzie identity to ciąg cyfr i liter).
- Zmieniamy wartość  Compact Check Count na 0


- Zatwierdzamy zmiany klikając Ok i zamykamy edytor rejestru.

piątek, 2 grudnia 2011

Jak zdjąć simlocka z modemu Huawei ?

Wchodzimy na stonę http://a-zgsm.com/huawei.php
Sprawdzamy czy nasz model jest wymieniony w liście suportowanych modemów. Jeśli tak wpisujemy numer imei do okienka Enter IMEI: , przepisujemy Security Code: i wciskamy przycisk Calculator.
Otrzymany kod - Unlock: wpisujemy jeśli system pytam nas o kod odblokowujący, np przy uruchomieniu programu Mobile Partner.

Jak skonfigurować darmowy internet Aero2 ?


Dla modemów Huawei - ściągamy program Mobile Partner 16.001.06.01.500 (do pobrania ze strony bez-kabli) i instalujemy.
Po uruchomieniu aplikacji klikamy przycisk New i wypełniamy pola: w Profile Name wpisujemy - Aero2. W części APN zaznaczamy opcję Static i wpisujemy nazwę punktu dostępowego w polu APN: darmowy. Okno konfiguracji powinno wyglądać tak:


Zapisujemy profil naciskając Save i zamykamy okno ustawień przyciskiem OK. W ten sposób powrócimy do okna głównego programu, w którym w polu Profile Name pojawi się profil Aero2
Aby połączyć się z siecią wystarczy nacisnąć przycisk Connect.
Po listę zgodnych z Aero2 modemów proponuję zajżeć tu.

środa, 30 listopada 2011

W jaki sposób zmienić lokalizacje pliku Ntds.dit i plików dziennika Active Directory?

 1. Uruchamiamy ponownie kontroler domeny.
 2. Naciskamy klawisz F8, a następnie w Menu startowym opcję Tryb przywracania usług katalogowych.
 3. Uruchom -> cmd-> ntdsutil.exe.
- Aby przenieść bazę danych, wpisujemy polecenie move db to%s, gdzie %s jest dyskiem i folderem, do którego chcesz przenieść bazę danych.
- Aby przenieść pliki dziennika, wpisujemy polecenie move logs to%s, gdzie %s jest dyskiem i folderem, do którego chcesz przenieść pliki dziennika.

Aby wyświetlić pliki dziennika lub bazę danych, wpisujemy polecenie info. Aby sprawdzić integralność bazy danych w jej nowej lokalizacji, wpisujemy polecenie integrity.

UWAGA: Przenosząc bazę danych i pliki dziennika, trzeba utworzyć kopię zapasową kontrolera domeny.
http://support.microsoft.com/kb/257420

Jak sprawdzić rozmiar bazy active directory na kontorerze domeny WS 2008R2?

Sprawdzamy we właściwościach rozmiar pliku  ntds.dit w lokalizacji %systemroot%\ntds\.

Jak przygotować domenę 2003/2008 do migracji do Windows Server 2008 R2?W CD-ROMie, na jednym z kontrolerów domeny, umieszczamy dysk CD z Windows Server 2008 R2 i uruchomiamy wiersz poleceń cmd.
Następnie:
- wchodzimy do katalogu D:\support\adprep
- wpisujemy kolejnokomendy
 • adprep32 /forestPrep
 • adprep32 /domainPrep
więcej i bardziej szczgółowo znajdziemy tu.

Jak szybko przekonwertować plik avi na plik formatu mp3, czy innego formatu audio

Możemy skorzystać z programu:

Any Video Converter Freeware: Free Video Converter
Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware
Uwaga: W niektórych wersjach programu, podczas instalacji narzędzia proponowana jest użytkownikowi instalacja dodatkowego oprogramowania Uniblue DriverScanner 2011. Nie zalecam instalacji tej aplikacji, można ją pominąć zaznaczając w kreatorze odpowiednią opcję.


Jeżeli komuś nie przypadnie do gustu powyższy program, to może też wykorzystać aplikacje SUPER (Simplified Universal Player Encoder & Renderer).
Obsługuje mnóstwo formatów i umożliwia konwersję pomiędzy nimi. Umożliwia przechwytywanie strumieni video i zapisywanie ich na dysk. Prosty w obsłudze.

SUPER (Simplified Universal Player Encoder & Renderer)
Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

Uwaga: W nowej wersji programu, podczas instalacji wyskakuje monit pytający o instalacje programu Babylon. Ja nie instaluję tej aplikacji. Wybieram przycisk Decline.poniedziałek, 28 listopada 2011

Jak wymusić rejestracje rekordu SRV na kontrolerze domeny?

Wykonujemy to poprzez restart serwisu Netlogon:
- Klikamy: Start -> Uruchom -> wpisujemy net.exe stop netlogon
- Klikamy: Start -> Uruchom -> wpisujemy net.exe start netlogon

Jakie są typy rekordów DNS?


Najważniejsze typy rekordów DNS, oraz ich znaczenie:

- rekord A lub rekord adresu (ang. address record) mapuje nazwę domeny DNS na jej 32-bitowy adres IPv4.
- rekord AAAA lub rekord adresu IPv6 (ang. IPv6 address record) mapuje nazwę domeny DNS na jej 128-bitowy adres IPv6.
- rekord CNAME lub rekord nazwy kanonicznej (ang. canonical name record) ustanawia alias nazwy domeny. Wszystkie wpisy DNS oraz poddomeny są poprawne także dla aliasu.
- rekord MX lub rekord wymiany poczty (ang. mail exchange record) mapuje nazwę domeny DNS na nazwę serwera poczty oraz jego priorytet.
- rekord PTR lub rekord wskaźnika (ang. pointer record) mapuje adres IPv4 lub IPv6 na nazwę kanoniczną hosta. Określenie rekordu PTR dla nazwy hosta (ang. hostname) w domenie in-addr.arpa (IPv4), bądź ip6.arpa (IPv6), który odpowiada adresowi IP, pozwala na implementację odwrotnej translacji adresów DNS (ang. reverse DNS lookup).
- rekord NS lub rekord serwera nazw (ang. name server record) mapuje nazwę domenową na listę serwerów DNS dla tej domeny.
- rekord SOA lub rekord adresu startowego uwierzytelnienia (ang. start of authority record) ustala serwer DNS dostarczający autorytatywne informacje o domenie internetowej, łącznie z jej parametrami (np. TTL).
- rekord SRV lub rekord usługi (ang. service record) pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotyczących lokalizacji danej usługi, którą udostępnia serwer wskazywany przez adres DNS.
- rekord TXT – rekord ten pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu DNS. Rekord ten może być użyty np. do implementacji specyfikacji Sender Policy Framework.

żródło:wikipedia.pl

Jak przeprowadzić defragmentacje bazy Active Directory?

- zatrzymujemy serwis Active Directory Domain Services
- kompaktujemy ntds.dit
- przenosimy ntds.dit do lokalizacji %WINDIR%\NTDS
- uruchamiamy serwis Active Directory Domain Services
dla tych którzy nie wiedzą jak wykonać poszczególne kroki więcej

Jak wykonać kopię zapasową Group Policy w domenie

Najmniej miejsca zajmie kopia zapasowa wykonana przy użyciu Group Policy Management console:

- Klikamy: Start -> Uruchom -> wpisujemy mmc.
- W drzewie konsoli klikamy dwukrotnie folder Obiekty zasad grupy znajdujący się w lesie i domenie zawierającej obiekt zasad grupy, którego kopię zapasową chcemy wykonać. 
 - nazwa_lasu/Domains/nazwa_domeny/Group Policy Objects
Aby wykonać kopię zapasową pojedynczego obiektu zasad grupy, klikamy obiekt prawym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie Back Up (Wykonaj kopię zapasową). Aby wykonać kopie zapasowe wszystkich obiektów zasad grupy w domenie, klikamy prawym przyciskiem myszy folder Obiekty zasad grupy i wybierz polecenie Back Up All (Wykonaj kopie zapasowe wszystkich obiektów).

Jak utworzyć centralny magazyn dla szablonów administracyjnych (ADMX) ?

Kopiujemy folder z lokalizacji %systemRoot%\PolicyDefinitions do wcześniej utowrzonej lokalizacji na kontrolerze domeny \\NAZWA_FQDN\SYSVOL\NAZWA_FQDN\Policies

Jak uruchamić aplikację z wyższymi uprawnieniami na koncie użytkownika

- Klikamy: Start -> Uruchom -> runas /user:administrator@domena „nazwa_programu.exe”

piątek, 25 listopada 2011

Jak zainstalować przystawkę Schemat usługi Active Directory

- Klikamy: Start -> Uruchom -> wpisujemy cmd.
- wpisujemy regsvr32 schmmgmt.dll -> Enter
- Klikamy: Start -> Uruchom -> wpisujemy mmc.
- W menu Plik klikamy polecenie Dodaj/Usuń przystawkę
- W obszarze Dostępne przystawki klikamy Schemat usługi Active Directory -> Dodaj-> OK.
- Jeśli chcemy zapisać tę konsolę, w menu Plik klikamy polecenie Zapisz.
       

środa, 23 listopada 2011

Jak podłączyć się do rejestru innego komputera czyli zdalna edycja rejestru- Uruchamiamy edytor rejestru: Start -> Uruchom -> regedit.exe.
- Przechodzimy do Plik -> Podłącz rejestr sieciowy.


- Wpisujemy nazwę lub adres IP zdalnego komputera i klikamy Sprawdź nazwy.
- Po chwili pojawi się okno logowania i po poprawnej autoryzacji zostanie wyświetlony rejestr zdalnego komputera.
- W przypadku problemów z połączeniem należy sprawdzić czy usługa zdalny rejestr jest uruchomiona na komputerze do którego chcemy sie podłączyć

Sims 3 - "nie widzi" płyty po instalcji dodatków

Jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania sprzętowe, zainstalowane są wszystkie aktualizacje do gry i płyta nie jest zanieczyszczona to warto sprawdzić o którą płytę pyta nas system:-)
Po instalacji dodatku uruchamiamy grę przez ikonę najnowszego dodatku. tzn. jeśli zainstalowaliśmy dodatek Nowoczesny apart, później dodatek Pokolenia a następnie Nocne życie, to uruchamiamy grę przez launcher dodatku Pokolenia z płytą Pokolenia w CDRomie.
Kolejność wydanych dodatków:

- Wymarzone Podróże
- Kariera
- Po Zmroku
- Pokolenia
- Zwierzaki

poniedziałek, 21 listopada 2011

Reset hasła w Windows XPSposób działa tylko w słabo zabezpieczonych komputerach, gdzie hasło administratora zostało puste.
1. Uruchomiamy system w trybie awaryjnym
2. Logujemy się na normalnie niewidoczne konto Administrator
3. Po zalogowaniu klikamy Start -> Uruchom -> CMD
4. W oknie wiersza poleceń wpisujemy net user nazwaużytkownika * -> Enter
(nazwaużytkownika to nazwa konta do którego zapomniemliśmy hasła)
5. Aby ustanowić puste hasło - kolejne 2 razy Enter
6. Zamykam wiersz poleceń
7. Uruchomiamy system ponownie w trybie normalnym.

W tudniejszych przypadkach i w sytuacji kiedy chcemy odzyskać hasło możemy skorzystać z aplikacji Ophcrack.

piątek, 18 listopada 2011

Jak otworzyć plik z rozszerzeniem epub?EPUB - otwarty standard, oparty na języku XML, służący do publikowania elektronicznych książek. Format ten jest coraz szerzej stosowany w czytnikach książek elektronicznych. Przy czytaniu książek w tym formacie na PC proponuję użyć programu FBReader.FBReader
Platforma: Windows XP / Vista / 7
Licencja: freeware

FBReader
Platforma: Android
Licencja: freeware

środa, 9 listopada 2011

Problem z Microsoft Update - The Error details: Code 80070652

Przy problemie z Microsoft Update, kiedy naszym oczom zamiast komunikatu "Aktualizacje zostały pomyślnie zainstalowane" pojawia się informacja "The Error details: Code 80070652".

Proponuję wówczas zresetować składniki usługi Windows Update. Możemy wykoać to korzystając z narzędzia Fix it.

środa, 2 listopada 2011

Tymczasowy email

Zdarza się że potrzebujemy szybko adres email który posłuży tylko do rejestracji i otrzymania linka aktywacyjnego. Używając "tymczasowego maila" nie musimy się rejestrować wystarczy kliknąć jeden przycisk i już mamy tymczasowy adres na określony okres. Na ten adres będzie wysyłany spam i innego rodzaju linki aktywacyjne, a upływie pewnego czasu zostanie skasowany. Adresy serwisów oferujących "tymczasowe maile":
http://www.guerrillamail.com
http://www.tempemail.net/create.php
http://24mail.superplatyna.com
http://www.tempail.com/tymczasowy-email
http://www.yopmail.com/pl
http://mailinator.com
http://spambox.us

Alternatywnie możemy skorzystać z dodatków do przeglądarek.
Dla Firefoksa są to m.in: Spamavert.com, Tempomail czy obsługujący kilkanaście serwisów pocztowych dodatek Bloody Vikings!
Dla Chrome: Temporary Email Alias, TrashMail.net czy Mailinator.
W przypadku Opery podobne funkcje można uzyskać za pomocą widżetu YopMail.środa, 19 października 2011

Ustawiamy właściwości okna powershell i cmd dla optymalnej pracy


Po uruchomieniu po raz pierwszy okna powershell lub cmd, możemy być zadowoleni z jego rozmiarów. Powyżej zamieszczam moje typy wartości które należy ustawić we właściowościach.

czwartek, 29 września 2011

Jak zmniejszyć rozmiar pliku danych (pst) programu Outlook 2010

Po opróżnieniu folderu "Elementy usunięte" w programie Outlook, plik pst jest automatycznie kompaktowany w tle. Czasami potrzebujemy wykonać szybkie, aby bezzwłocznie zmniejszyć rozmiar pliku. Oto prosta metoda:
Po uruchomieniu MS Outlook 2010, klikamy kartę Plik -> Na karcie Informacje klikamy pozycję Ustawienia kont, a następnie -> Ustawienia kont.
Na karcie Pliki danych klikamy -> plik danych (ten który chcemy skompaktować), a następnie -> przycisk Ustawienia i przycisk Kompaktuj.


piątek, 23 września 2011

Jak sprawdzić klucz produktu Microsoft Office 2013 lub MS Office 2010?

Nie wszystkie programy odczytujące numery licencyjne obsługują MS Office 2010. ProduKey v1.52 - tak.Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

Za pomocą tego progamu sprawdzimy też numery licencyjne następujących programów i systemów licencyjnych:
 • Microsoft Windows 98/ME
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows 7 (odnajduje tylko w niektórych wersjach)
 • Microsoft Office 2000 (Tylko ProductID )
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office 2007
 • Microsoft Office 2010
 • Microsoft Office 2013
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Exchange Server 2000
 • Microsoft Exchange Server 2003

Jak sprawdzić czy zainstalowany MS Office 2010 jest w wersji 64 bitowej?

Uruchamiamy regedit i przechodzimy do klucza:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook
 • Klikamy klucz: Bitness
 • Sprawdzamy wartość: dla systemów 32-bitowych będzie to x86 lub dla 64-bitowych - x64

czwartek, 22 września 2011

"Baza danych zabezpieczeń na serwerze nie ma konta komputera dla relacji zaufania tej stacji roboczej"

 Gdy przy próbie zalogowania na konto domenowe, otrzymujesz komunikat: "Baza danych zabezpieczeń na serwerze nie ma konta komputera dla relacji zaufania tej stacji roboczej", proponuję wypiąć komputer z domeny i wpiąć go ponownie. U mnie zadziałało.

piątek, 16 września 2011

Jak zmienić klucz produktu pakietu Office?

 1. Uruchamiamy regedit i odnajdujemy:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\<wersja>\Registration
 2. Wykonujemy bakup podkluczy
 3. Usuwamy następujące klucze:
  • DigitalProductID
  • ProductID
 4. Zamykamy regedit. Uruchamiamy dowolny program pakietu Office, a gdy pojawi się monit o podanie klucza produktu, wpisujemy nowy klucz i klikamy przycisk OK.

Technika opisana powyżej stosowana jest w pakietach Office XP, 2003 i 2007. W MS Office 2010 możemy  zrobić to przez kliknięcie karty Plik, a następnie wybranie pozycji Pomoc i
kliknięcie Zmień klucz produktu.

środa, 14 września 2011

Jak odszukać serial Nero z instalcji OEM?

Uruchamiamy regedit i wyszukujemy odpowiednie klucze dla danej wersji:

Nero 5 i Nero 6: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ AHEAD\ NERO BURNING ROM\ INFO

Nero7: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ AHEAD\ INSTALLATION\ FAMILIES\ NERO 7\ INFO

Nero8: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ NERO\ INSTALLATION\ FAMILIES\ NERO 8\ INFO

Nero 9: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ NERO\ SHARED\ NL9

środa, 31 sierpnia 2011

Jak usunąć linię "niewiadomego pochodzenia" w Wordzie?

Często, linie "niewiadomego pochodzenia" możemy usunąć, poprzez zaznaczenie akapitu tuż nad tą linią oraz ze wstążki Narzędzia główne, z części wstążki dotyczącej Akapitu - wybranie Brak krawędzi z listy koło ikonki dotyczącej obramowania.

Możemy też zrobić to dla całego dukumentu stosując skrót klawiaturowy Ctrl+A i wybrać brak krawędzi dla całego, zaznaczonego tekstu.

poniedziałek, 29 sierpnia 2011

Jak usunąć limit wielkości załącznika w MS Outlook 2010?

- Uruchamiamy edytor rejestru: Start -> Uruchom -> regedit.exe.
- Przechodzimy do HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences.
- Tworzymy nową wartość DWORD (32-bitową)  Nazwa: MaximumAttachmentSize
- Jeśli ustawimy się ją na 0 (zero) to usuwamy limit. Możemy też wpisać odpowiednią liczbę kilobajtów, jeśli chcemy tylko zwiększyć limit.
- Zatwierdzamy zmiany klikając Ok i zamykamy edytor rejestru.

Jak przywrócić pasek szybkiego uruchamiania w Windows 7

1. Klikamy na pasek zadań i z menu kontekstowego wybieramy Paski Narzędzi -> Nowy pasek narzędzi.
2. Wpisujem adres:
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
3. Klikamy na pasek zadań Quick Launch i odznaczamy opcję Pokaż tekst i Pokaż tytuł.
4. Klikamy pasek narzędzi i odznaczamy Zablokuj pasek zadań.
5. Klikamy właściwości paska zadań i wybieramy opcje Używaj małych ikon.

czwartek, 25 sierpnia 2011

Jak uruchomić dodawanie drukarki przy pomocy jednego kliknięcia?

Zamiast za każdym razem uruchamiać aplikacje dodawania drukarki klikaniem w Start -> Drukarki -> Dodaj drukarkę, możemy znacznie ułatwić sobie prace.
Po stworzeniu poniższego pliku wystarczy że klikniemy w niego, a powyżej opisane czynności wykonają się same:

- tworzymy plik tekstowy (o nazwie np add_print)
- wpisujemy kod:

 
RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /il


- zapisujemy zmiany i zmieniamy rozszerzenie pliku na bat.
 
Jeżeli chcemy innych lub dodatkowych funkcji w tym batchu, możemy skorzystać ze składni podanej na stronie http://www.robvanderwoude.com/2kprintcontrol.php, albo skorzystać z poniższych przykładów i bazując na składni:
 
Sposób użycia: rundll32 printui.dll,PrintUIEntry [opcje] [@plik_polecenia]
   /a[plik] nazwa pliku binarnego
   /b[nazwa] nazwa drukarki podstawowej
   /c[nazwa] nazwa komputera unc jeśli akcja jest wykonywana na komputerze zdalnym
   /dl usuń drukarkę lokalną
   /dn usuń połączenie drukarki sieciowej
   /dd usuń sterownik drukarki
   /e wyświetl preferencje drukowania
   /f[plik] albo plik inf albo plik wyjściowy
   Lokalizacja /F[file] pliku INF, od której może zależeć określony plik INF z atrybutem /f
   /ga dodaje połączenia drukarek dla komputera (połączenie będzie propagowane podczas logowania użytkownika)
   /ge wylicza połączenia drukarek dla komputera
   /gd usuwa połączenia drukarek dla komputera (połączenie zostanie usunięte podczas logowania użytkownika)
   /h[arch] architektura sterowników następujących procesorów, x86, x64 lub Itanium
   /ia instaluj sterownik drukarki przy użyciu pliku inf
   /id instaluj sterownik drukarki przy użyciu kreatora dodawania sterowników drukarek
   /if instaluj drukarkę przy użyciu pliku inf
   /ii instaluj drukarkę przy użyciu kreatora dodawania drukarki oraz pliku inf
   /il instaluj drukarkę przy użyciu kreatora dodawania drukarki
   /in dodaj połączenie drukarki sieciowej
   /ip instaluj drukarkę przy użyciu Kreatora instalacji drukarki sieciowej
   /j[dostawca] drukuj nazwę dostawcy
   /k drukuje stronę testową do określonej drukarki, nie może być łączone z poleceniem podczas instalowania drukarki
   /l[ścieżka] ścieżka źródłowa sterownika drukarki
   /m[model] nazwa modelu sterownika drukarki
   /n[nazwa] nazwa drukarki
   /o wyświetl widok kolejki drukarki
   /p wyświetl właściwości drukarki
   /q tryb cichy, nie wyświetla komunikatów o błędach
   /r[port] nazwa portu
   /s wyświetl właściwości serwera
   /Ss Przechowaj ustawienia drukarki w pliku
   /Sr Przywróć ustawienia drukarki z pliku
   Flagi opcji przechowywania lub przywracania ustawień drukarki, które muszą być umieszczone na końcu polecenia:
 2 PRINTER_INFO_2
 7 PRINTER_INFO_7
 c Color Profile
 d PrinterData
 s Security descriptor
 g Global DevMode
 m Minimal settings
 u User DevMode
 r Resolve name conflicts
 f Force name
 p Resolve port
 i Driver name conflict
   /u użyj istniejącego sterownika drukarki, jeśli jest już zainstalowany
   /t[#] strona uruchomienia indeksu typu zero
   /v[wersja] wersja sterownika jednego z następujących systemów: Typ 2 - tryb jądra lub Typ 3 - tryb użytkownika
   /w monituj użytkownika o sterownik, jeśli podany sterownik nie został znaleziony w pliku inf
   /y ustaw drukarkę jako domyślną
   /Xg uzyskaj ustawienia drukarki
   /Xs konfiguruj ustawienia drukarki
   /z nie udostępniaj automatycznie tej drukarki
   /Y nie generuj automatycznie nazwy drukarki
   /K zmienia znaczenie przełącznika /h, aby akceptować 2,3,4 dla procesora x86, x64 lub Itanium oraz znaczenie przełącznika /v, aby akceptować 3 dla "Typ 3 - tryb użytkownika"
   /Z udostępnia tę drukarkę, może być używane tylko z opcją /if
   /? pomoc tego komunikatu
   @[plik] plików argumentów wiersza polecenia
   /Mw[komunikat] wyświetla komunikat ostrzeżenia przed wykonaniem polecenia
   /Mq[komunikat] wyświetla komunikat potwierdzenia przed wykonaniem polecenia
   /W[flagi] określa flagi i przełączniki dla kreatorów dodawania drukarki
          i sterowników drukarek
 r umożliwia ponowne uruchamianie kreatorów z ostatniej strony
   /G[flagi] określa globalne flagi i przełączniki
 w pomija interfejs UI ostrzeżeń instalacji sterownika (tryb cichy)
Przykłady:
   Uruchomienie właściwości serwera:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /s /t1 /c\\komputer
   Uruchomienie właściwości drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /p /n\\komputer\drukarka
   Uruchomienie lokalne kreatora dodawania drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /il
   Uruchomienie kreatora dodawania drukarki na komputerze \\komputer:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /il /c\\komputer
   Uruchomienie wyświetlania kolejki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /o /n\\komputer\drukarka
   Uruchomienie instalacji przy użyciu pliku inf:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test drukarki" /f c:\infpath\infFile.inf /r "lpt1:" /m "Brother DCP-128C"
   Uruchomienie instalacji przy użyciu pliku inf (z zależnością pliku inf). W przykładzie plik prnao002.inf zależy od pliku ntprint.inf
rundll32 printui.dll, PrintUIEntry /ia /m "Brother DCP-128C" /K /h x64 /v 3 /f "c:\infpath\prnao002.inf" /F "c:\infpath\ntprint.inf"
   Uruchomienie kreatora dodawania drukarki przy użyciu pliku inf:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ii /f c:\infpath\infFile.inf
   Dodanie drukarki przy użyciu sterownika dostarczonego z drukarką:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test drukarki" /r "lpt1:" /m "Brother DCP-128C"
   Dodanie połączenia drukarki dla komputera (połączenie zostanie propagowane podczas logowania użytkownika):
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ga /c\\komputer /n\\komputer\drukarka /j"Usługi LanMan Print Services"
   Usunięcie połączenia drukarki dla komputera (połączenie zostanie usunięte podczas logowania użytkownika):
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /gd /c\\komputer /n\\komputer\drukarka
   Wyliczenie połączenia drukarki dla komputera:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ge /c\\komputer
   Dodanie sterownika drukarki przy użyciu pliku inf:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\komputer /m "Brother DCP-128C" /h "x86" /v "Typ 3 - tryb użytkownika" /f c:\infpath\infFile.inf
   Dodanie sterownika drukarki przy użyciu pliku inf:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /K /c\\komputer /m "Brother DCP-128C" /h "x86" /v 3
   Dodanie sterownika drukarki dostarczonego z drukarką:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\komputer /m "Brother DCP-128C" /h "Intel" /v "Typ 3 - tryb jądra"
   Usunięcie sterownika drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dd /c\\komputer /m "Brother DCP-128C" /h "x86" /v 3 "Typ 3 - tryb użytkownika"
   Usunięcie sterownika drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dd /K /c\\komputer /m "Brother DCP-128C" /h "x86" /v 3
   Ustawienie drukarki jako domyślnej:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /n "drukarka"
   Ustawienie komentarza drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "drukarka" comment "Moja super drukarka"
   Pobranie ustawień drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xg /n "drukarka"
   Pobranie ustawień drukarki i zapisanie wyników w pliku :
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /f "results.txt" /Xg /n "drukarka"
   Użycie poleceń konfigurowania drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "drukarka" ?
   Zapisanie ustawień drukarki w pliku:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Ss /n "drukarka" /a "plik.dat"
   Przywrócenie wszystkich ustawień drukarki z pliku:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Sr /n "drukarka" /a "plik.dat"
   Zapisanie informacji o drukarkach na poziomie 2 w pliku:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Ss /n "drukarka" /a "plik.dat" 2
   Przywrócenie z pliku deskryptora zabezpieczeń drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Sr /n "drukarka" /a "plik.dat" s
   Przywrócenie z pliku z globalnym urządzeniem drukarki i danych drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Sr /n "drukarka" /a "plik.dat" g d
   Przywrócenie z minimalnych ustawień drukarki i rozpoznanie nazwy portu:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Sr /n "drukarka" /a "plik.dat" m p
   Włącz renderowanie po stronie klienta dla drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "drukarka" ClientSideRender enabled
   Wyłącz renderowanie po stronie klienta dla drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "drukarka" ClientSideRender disabled
  

wtorek, 23 sierpnia 2011

Jak zainstalować XP Mode na Windows 7

1. Ważne - musimy sprawdzić czy nasz komputer spełnia wymagania:
- Windows 7 w wersji Professional, Enterprise lub Ultimate.
- Procesor wspierający technologię Intel VT lub AMD-V (włączona w BIOSieopcja wirtualizacji sprzętowej)
- min 2 GB pamięci RAM
- min 15 GB przestrzeni dyskowej dla wirtualnego środowiska Windows

2.  Instalacja XP Mode
Wchodzimy na stronę: XP Mode, gdzie wybieramy architekturę Windows 7 i język Windows XP Mode. Ściągamy pliki Windows XP Mode i Windows Virtual PC.
Po ściągnięciu obu plików uruchomiamy plik - WindowsXPMode_pl-pl.exe, po czym instalujemy Windows6.1‐KB958559‐x86.msu (lub x64).
Po instalacji wykonujemy ponowny rozruch komputera. W celu konfiguracji profilu klikamy kolejno: Start -> All programs -> Windows Virtual PC -> Windows XP Mode. 

piątek, 19 sierpnia 2011

Jak wykonać kopię zapasową Firefoxa?

Najlepiej wykorzystać narzędzie MozBackup. Aplikacja ta, znakomicie nadaje się do tworzenia kopii zapasowych profili Mozilli Firefox, Mozilli Thunderbird, SeaMonkey oraz Netscape.
Program pozwala stworzyć kopie poczty, zakładek, kontaktów itd.

MozBackup
Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

środa, 10 sierpnia 2011

Jak sprawdzić wersję DirectX zainstalowaną na komputerze?

Klikamy kolejno Start -> Uruchom -> wpisujemy dxdiag -> wciskmy Enter -> Sprawdzamy ostatnie linijki na 1 stronie.

wtorek, 9 sierpnia 2011

Po atualizacji Excel nie otwiera plików w sieci - czyli jak odinstalować Microsoft Office File Validation Add-in

"Walidacja plików pakietu Office to dodatek zabezpieczeń dla pakietu Office 2003 i 2007 umożliwiający walidację plików binarnych pod względem zgodności z formatem plików pakietu Microsoft Office." 
Zachęceni powyższym, instalujemy poprawkę Microsoftu o numerze kb2501584.

Niestety, częstym problemem po tej instalacji jest fakt, że Excel nie otwiera plików w sieci. Możemy wówczas skorzystać z pomocy Microsoftu, albo samodzielnie odinstalować poprawkę postępując zgodnie z poniższą instrukcją:
Klikamy kolejno Start -> Uruchom -> wpisujemy cmd -> wciskmy Enter -> wpisujemy msiexec.exe /x {90140000-2005-0000-0000-0000000FF1CE} /quiet -> wciskmy Enter


czwartek, 28 lipca 2011

Jak stworzyć dysk naprawy systemu w Windows 7

Dysk ratunkowy Windows umożliwia automatyczne rozwiązywanie problemów z rozruchem. W sytuacji kiedy system odmówi posłuszeństwa, utworzony dysk umożliwi normalny rozruch Windows.

Umieszczamy czystą płytę CD w nagrywarce komputera.
Klikamy kolejno Start -> Panel sterowania -> Wszystkie elementy Panelu sterowania -> Kopia zapasowa -> Przywracanie -> Tworzenie dysku naprawy systemu -> Uruchomi się kreator tworzenia dysku -> Kllikamy Utwórz dysk -> Po skończeniu pracy kreatora naciskamy Zakończ.

środa, 27 lipca 2011

Nagrywanie płyt za darmo - CDBurnerXP

CDBurnerXP to darmowy program służący do nagrywania płyt CD, DVD, Blu-Ray oraz HD-DVD. Potrafi nagrywać i tworzyć obrazy ISO oraz zawiera polski interfejs.
Nie zawiera ukrytego szkodliwego oprogramowania.

CDBurnerXP
Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

poniedziałek, 25 lipca 2011

Konwersja FAT na NTFS - bez utraty danych

Sformatowany dysk w systemie FAT możemy bez problemu  przekonwertować do systemu NTFS i to bez utraty danych.
Aby dokonać konwersji, klikamy  klikamy START -> Uruchom,wpisujemy cmd i wciskamy Enter.
W oknie cmd wprowadzamy polecenie  convert [x]: /fs:ntfs,
 gdzie [x] oznacza literę dysku, który zamierzasz poddać konwersji. wciskamy Enter i po konwersji ponownie uruchamiamy komputer.

sobota, 23 lipca 2011

Jak wyłączyć zdalnie serwer?

W momentach kiedy nie działa zdalny pulpit i nie mamy możliwości podłączenia fizycznego do serwera; możemy skorzystać z następującego sposobu:

klikamy START -> Uruchom,wpisujemy cmd i wciskamy Enter. W oknie cmd wprowadzamy polecenie  tsshutdn /server:nazwa_serwera_do_zamknięcia
Po chwili serwer wyłącza się.

Jeżeli chcemy ustawić dodatkowe parametry wyłączanie możemy skorzystać z następującej składni polecenia:
tsshutdn [czas_oczekiwania] [/server:nazwa_serwera] [/reboot] [/powerdown]
[/delay:opóźn_wylogowania] [/v] czas_oczekiwania czas oczekiwania po powiadomieniu użytkowników, a przed zakończeniem wszystkich ich sesji
/server:nazwa_serwera serwer do zamknięcia (domyślnie serwer bieżący).
/reboot wykonuje ponowny rozruch serwera po zakończeniu sesji użytkowników.
/powerdown serwer przygotuje się do wyłączenia zasilania.
/delay:opóźn_wylogowania czas oczekiwania po wylogowaniu wszystkich podłączonych sesji
/v wyświetla informacje o przeprowadzanych akcjach.

albo wpisać  tsshutdn /? jeżeli nie pamiętamy wszystkich powyższych mozliwości - wtedy pojawi nam się pomoc do tego polecenia.

piątek, 22 lipca 2011

Jak uruchomić program z innymi uprawnieniami niż zalogowany użytkownik?

Jeśli chcemy uruchomić program z innymi uprawnieniami niż zalogowany użytkownik,
klikamy START -> Uruchom,wpisujemy cmd i wciskamy Enter. W oknie cmd wprowadzamy polecenie
runas /user:nazwa_użytkonika@domena „uruchamiany_program.exe”
Po chwili uruchamia się żądany program z uprawnieniami jakie posiada ów użytkownik.

piątek, 15 lipca 2011

Jak połączyć kilka plików mp3 w jeden?

Przy użyciu prostego programu jakim jest Merge mp3.
To darmowe narzędzie może na przykład połączyć kilka fragmentów z cyfrowego dyktafonu albo kilka dowolnych utworów w jeden.
Program nie wymaga instalacji, a jego obsuługa jest banalnie prosta. Dziła bardzo szybko, a plik wynikowy zachowuje pierwotną jakości dźwięku.

Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

wtorek, 12 lipca 2011

Przygotowanie naklejek na koperty w MS Word 2003

Tworzenie dokumentu korespondencji seryjnej:

Z menu "Narzędzia" wybieramy opcję "Listy i dokumenty wysyłkowe" i klikamy "Korespondencja seryjna". Na ekranie pojawi się zakładka "Korespondencja seryjna", w której wybieramy opcję "Etykiety" i klikamy poniżej w link "Następny: Dokument początkowy". Klikamy w "Opcje etykiet" i wybraniu odpowiedniego rozmiaru etykiety, klikamy OK. Klikamy poniżej w link "Następny: Wybierz adresatów". Klikamy obok "Użyj istniejącej listy", potem  "Przeglądaj" aby zlokalizować na dysku twardym tabelę z kontaktami.

W części "Rozmieść dane na etykietach" planujemy rozkład informacji na etykiecie. Po wybraniu odpowiadającego nam rozkładu klikamy przycisk "Aktualizuj wszystkie etykiety", co pozwoli na automatyczne rozmieszczenie w kolumnach na każdej stronie.
Przedostatni krok - "Przejrzyj etykiety" to sprawdzenia poprawności  dokumentu. Możemy tu też usunąć część z kontaktów, nie tracąc ich danych z tabeli a jedynie usunąć z wydruku.
Po sprawdzeniu poprawności danych klikamy "Następny: Ukończ scalanie". 
Po wszystkim klikamy ikonkę "Drukuj".piątek, 8 lipca 2011

Jak połączyć kilka plików pdf, a jak podzielić?

PDF Split and Merge - szybki, dobry program do łączenia ze sobą plików PDF oraz ich dzielenia. Aplikacja umożliwia wsadową obróbkę wielu plików za jednym razem, obsługuje funkcję Drag and Drop.

Za pomocą funkcji Visual reorder możemy przeprowadzić operacje takie jak: przesuwnie kolejności, usuwanie czy obracanie wybranych strony.

Po przerobieniu, dokument możemy zapisać w następujących wersjach PDF:
- 1.5 (Acrobat Reader 6)
- 1.6 (Acrobat Reader 7)
- 1.7 (Acrobat Reader 8)


Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freewareczwartek, 7 lipca 2011

Automatyczne konwertowanie wielu plików graficznych - Imagicon

Gdy potrzebujemy wykonać konwertowanie wielu plików graficznych z pomocą przychodzi nam Imagicon.

Program ten, pozwala na automatyczną konwersję plików JPG, PNG i BMP. Narzędzie konwertuje również obrazy to formatu ICO tworząc gotowe do wykorzystania ikony w różnych wymiarach. Interfejs programu może zostać spersonalizowany wg upodobań użytkownika.
Dzięki umożliwieniu korzystania z Drag and Drop praca w programie jest bardzo prosta.
 
Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

Tworzymy obraz ISO z wybranej lokalizacji - Folder2Iso

Folder2Iso to narzędzie przeznaczone do tworzenia obrazów ISO z wybranego.
  
Użycie Folder2Iso jest bardzo proste - należy wybrać katalog źródłowy -> wybrać folder docelowy -> określić kodowanie -> nadać etykietę dla obrazu.
  
Folder2Iso jest niewielkich rozmiarów i nie wymaga instalacji.


Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

Porównywanie dokumentów w Wordzie 2007

     
Bardzo przydatnym może okazać się funkcja Porównywanie dokumentów w Wordzie 2007.

1. Uruchamiamy Word 2007, klikamy na Recenzja -> Porównaj -> Porównaj.
W nowym oknie wybieramy edytowaną ostatnio wersję dokumentu - klikając na żółty przycisk w kształcie folderu po prawej stronie panelu "Oryginalny dokument" otwieramy potrzebny plik, na przykład doc_1.doc.

Klikamy na żółty przycisk po prawej stronie w panelu "Skorygowany dokument" i wskazujemy plik do porównania, na przykład doc_2.doc.

2. Klikamy OK. Word otwiera oba dokumenty w jednym oknie. W lewym panelu programu zobaczymy kolumnę Podsumowanie, w której wszystkie dokonane zmiany wyświetlą się na czerwono, na przykład Wstawiono.

Po kliknięciu na zaznaczony na czerwono fragment, przechodzimy do zmienionej części tekstu.
W panelu "Oryginalny dokument" widać naszą wersję tekstu, a w panelu "Porównany dokument" dla porównania jest wyświetlana wersja po poprawkach.
3. W celu zatwierdzenia zmiany, prawym przyciskiem myszy klikamy na zaznaczony na czerwono fragment i wybieramy jedną z dwóch poniższych możliwości:

- Zaakceptuj wstawienie
- Odrzuć wstawienie

Alternatywnie, możemy tez skorzystac z aplikacji webowej znajdującej się pod adresem: http://diffchecker.com.

środa, 6 lipca 2011

Service Pack 1 dla Microsoft Office 2010 i integracja z pakietem

Zestaw zawiera wszystkie dotychczasowe aktualizacje wypuszczone za pośrednictwem Windows Update, oraz inne dodatkowe funcje, opisane pod tym adresem.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Service Pack można ściągać z następujących lokalizacji:

 
Aby zintegrować powyższy Service Pack postępujemy zgodnie z poniższą instrukcją:
 
W głównym katalogu partycji C:\, tworzymy dwa foldery: "sp1" oraz "office2010". Do "office2010" kopiujemy zawartość płyty instalacyjnej z Office 2010. Pliki do "sp1" musimy najpierw wypakować. W tym celu uruchamiamy Wiersz polecenia na prawach administratora i wpisujemy komendę:
 "C:\SP1\officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-pl-pl.exe /extract:C:\office2010\updates"
 (dla 64-bitowego Office 2010 "x86" należy zmieniamy na "x64").
Po wypakowaniu plików, folder "office2010" umieszczamy w lokalizacji sieciowej, skąd instalujemy oprogramowanie, albo nagrywamy na płytę DVD.

Lista komend do tworzenia skrótów

Skróty Windows 7:

Wireless Networks pop-up
rundll32.exe van.dll,RunVAN
Advanced Restore
sdclt.exe /restorewizardadmin
Restore Files
sdclt.exe /restorewizard
Backup Location & Settings
sdclt.exe /configure
Add Network Location (wizard)
rundll32.exe shwebsvc.dll,AddNetPlaceRunDll
Indexing Options
control.exe srchadmin.dll
Notification Cache
rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 5
Aero (Transparency) Off
Rundll32.exe DwmApi #104
Aero (Transparency) On
Rundll32.exe DwmApi #102
Welcome Center
rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
Add/Remove Programs
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0
Content Advisor
RunDll32.exe msrating.dll,RatingSetupUI
Control Panel
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL
Date and Time Properties
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl
Display Settings
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3
Device Manager
RunDll32.exe devmgr.dll DeviceManager_Execute
Folder Options – File Types
RunDll32.exe shell32.dll,Control_Options 2
Folder Options – General
RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0
Folder Options – Search
RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 2
Folder Options – View
RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 7
Forgotten Password Wizard
RunDll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW
Hibernate
RunDll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Keyboard Properties
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1
Lock Screen
RunDll32.exe user32.dll,LockWorkStation
Mouse Properties
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0
Map Network Drive
RunDll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Connect
Network Connections
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl
Power Options
RunDll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl
Regional Settings
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,3
Stored Usernames and Passwords
RunDll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr
System Properties: Advanced
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,4
System Properties: Automatic Updates
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,5
Taskbar Properties
RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1
User Accounts
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl
Windows Security Center
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl
Windows – About
RunDll32.exe SHELL32.DLL,ShellAboutW
Unplug/Eject Hardware
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll
Windows Firewall
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl
Wireless Network Setup
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL NetSetup.cpl,@0,WNSW
Open Control Panel (All Items)
explorer.exe shell:::{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d}
Manage Wireless Networks
explorer.exe shell:::{1fa9085f-25a2-489b-85d4-86326eedcd87}
Sound Control Playback Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl
Sound Control Sounds Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl,,2
Sound Control Recording Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl,,1
Add/Remove Programs
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl
Add/Remove Windows Components
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2
Set Program Access and Computer Defaults
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3
People Near Me
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL collab.cpl
People Near Me Sign In Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL collab.cpl,,1
Screen Resolution
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl
Personalization
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2
Screen Saver
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1
Windows Firewall
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl
Device Manager
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hdwwiz.cpl
Power Options
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl
Power Options Change Plan Settings
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl,,1
System Properties
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl
System Properties Hardware Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,2
System Properties Advanced Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,3
System Properties System Protection Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,4
System Properties Remote Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,5
Pen and Touch Tablet PC Settings
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl
Pen and Touch Tablet PC Settings Flicks Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl,,1
Pen and Touch Tablet PC Settings Handwriting Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl,,2
Phone and Modem Options
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl
Phone and Modem Options Modems Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl,,1
Phone and Modems Options Advanced Tab
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl,,2
Date and Time
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl
Date and Time Additional Clocks
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1
Action Center
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl
Unplug/Eject Hardware
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll

Komendy dla Internet Explorer:

Delete Temporary Internet Files:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 8
Delete Cookies:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 2
Delete History:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 1
Delete Form Data:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16
Delete Passwords:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 32
Delete All:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 255
Delete All + files and settings stored by Add-ons:
RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 4351

Tylko Windows 7:
shell:Libraries
shell:MusicLibrary
shell:VideosLibrary
shell:OtherUsersFolder
shell:Device Metadata Store
shell:PublicSuggestedLocations
shell:DocumentsLibrary
shell:User Pinned
shell:UsersLibrariesFolder
shell:PicturesLibrary
shell:ImplicitAppShortcuts
shell:Ringtones
shell:CommonRingtones

Windows Vista & 7
shell:Common Programs
shell:GameTasks
shell:UserProfiles
shell:MyComputerFolder
shell:SyncSetupFolder
shell:DpapiKeys
shell:SamplePlaylists
shell:Favorites
shell:My Video
shell:SearchHomeFolder
shell:System
shell:CommonVideo
shell:SyncResultsFolder
shell:LocalizedResourcesDir
shell:Cookies
shell:Original Images
shell:CommonMusic
shell:My Pictures
shell:Cache
shell:Downloads
shell:CommonDownloads
shell:AppData
shell:SyncCenterFolder
shell:My Music
shell:ConflictFolder
shell:SavedGames
shell:InternetFolder
shell:Quick Launch
shell:SystemCertificates
shell:Contacts
shell:TreePropertiesFolder
shell:Profile
shell:Start Menu
shell:Common AppData
shell:PhotoAlbums
shell:ConnectionsFolder
shell:Administrative Tools
shell:PrintersFolder
shell:Default Gadgets
shell:ProgramFilesX86
shell:Searches
shell:Common Startup
shell:ControlPanelFolder
shell:SampleVideos
shell:SendTo
shell:ResourceDir
shell:ProgramFiles
shell:CredentialManager
shell:PrintHood
shell:MAPIFolder
shell:CD Burning
shell:AppUpdatesFolder
shell:Common Start Menu
shell:LocalAppDataLow
shell:Templates
shell:Gadgets
shell:Programs
shell:Recent
shell:SampleMusic
shell:Desktop
shell:CommonPictures
shell:RecycleBinFolder
shell:CryptoKeys
shell:Common Templates
shell:Startup
shell:Links
shell:OEM Links
shell:SamplePictures
shell:Common Desktop
shell:NetHood
shell:Games
shell:Common Administrative Tools
shell:NetworkPlacesFolder
shell:SystemX86
shell:History
shell:AddNewProgramsFolder
shell:Playlists
shell:ProgramFilesCommonX86
shell:PublicGameTasks
shell:ChangeRemoveProgramsFolder
shell:Public
shell:Common Documents
shell:CSCFolder
shell:Local AppData
shell:Windows
shell:UsersFilesFolder
shell:ProgramFilesCommon
shell:Fonts
shell:Personal

piątek, 1 lipca 2011

Numery portów protokołów

    BOOTP – serwer 67, klient 68
    DNS – 53
    FTP – 20, przesyłanie danych
    FTP – 21, przesyłanie poleceń
    HTTP – 80, 8080
    HTTPS – 443
    IMAP – 143
    IMAP3 – 220
    IRC – 6661 do 6667
    LDAP – 389
    MySQL – 3306
    NNTP – 119
    POP3 – 110
    POP3S – 995 (POP3 na SSL)
    PostgreSQL – 5432
    SMTP – 25
    SSH – 22
    Syslog – 514
    Telnet – 23
    TFTP – 69
    Usenet – 532
    VPN – 1723


Spis wszystkich numerów portów   

poniedziałek, 27 czerwca 2011

Wyszukiwanie obrazem przez Google - Search by Image (by Google)

Od pewnego czasu mamy możliwość przeszukiwania sieci za pomocą obrazków. Posiadając jakiś, obrazek chcielibyśmy dowiedzieć się o nim czegoś więcej, to albo możemy przejść na stronę images.google.com i tam przciągnąć obraz w pole wyszukiwania, lub w Firefox i Chrome można zainstalować rozszerzenie Search by Image:
- plugin dla Firefox
- plugin dla Chrome

Po kliknięciu prawym klawiszem myszki na obraz, wybieramy Search Google with this image - wyznacza  to kryterium wyszukiwania.

Poniżej filmik prezentujący usługę Google.

Skróty klawiszowe w Mozilla Firefox

Skrót klawiszowy  Opis
Alt + Home  -> Przejście do strony głównej
Alt + Left Arrow  -> Cofnij stronę
Backspace  -> Cofnij stronę
Alt + Right Arrow  -> Przesuwa stronę do przodu.
F5  -> Odświeża aktualną stronę lub zakładkę
F11  -> Pokazuje aktualną stronę na pełnym ekranie.
Ponowne użycie klawisza F11, wychodzi z tego trybu.
Esc  -> Zatrzymuje stronę lub pobieranie.
Ctrl + (- or +)  -> Zwiększa lub zmniejsza rozmiar czcionki,
klawisz ‘-’ powiększa a klawisz ‘+’ pomniejsza.
Ctrl + Enter  -> Szybkie uzupełnianie adresu
Shift + Enter  -> Dokańcza adres .net zamiast .com.
Ctrl + Shift + Enter  -> Dokańcza adres .org.
Ctrl + Shift + Del  -> Otwiera puste okno, aby szybko wyczyścić prywatne dane.
Ctrl + D  -> Dodaje zakładkę dla aktualnie otwartej strony.
Ctrl + I  -> Pokazuje dostępne zakładki.
Ctrl + J  -> Pokazuje okno pobierania.
Ctrl + N  -> Otwiera nowe okno przeglądarki.
Ctrl + P  -> Drukuje aktualną stronę.
Ctrl + T  -> Otwiera nową zakładkę.
Ctrl + F4 lub Ctrl +W  -> Zamyka aktualnie zaznaczone zakładki.
Ctrl + Shift + T  -> Cofa zamknięcie okna.
Ctrl + Tab  -> Przesuwa się po otwartych zakładkach.
Spacebar  -> Przechodzi na dół strony.
Shift + Spacebar  -> Przechodzi na górę strony.
Alt + Down arrow  -> Pokazuje wszystkie poprzednio wpisane teksty
w pola tekstowe lub dostępne opcje w rozwijanym menu.
Pełna lista skrótów

Skróty klawiszowe programu Microsoft Word

Skróty klawiszowe programu Microsoft Word

    1 Popularne skróty klawiszowe
    2 Klawisze funkcyjne
        2.1 Klawisz funkcyjny
        2.2 SHIFT + klawisz funkcyjny
        2.3 CONTROL + klawisz funkcyjny
        2.4 CONTROL + SHIFT + klawisz funkcyjny
        2.5 ALT + klawisz funkcyjny
        2.6 ALT + SHIFT + klawisz funkcyjny
        2.7 CONTROL + ALT + klawisz funkcyjny
    3 Klawisze służące do formatowania znaków i akapitów
        3.1 Zmiana czcionki lub jej rozmiaru
        3.2 Zastosuj formatowanie znaków
        3.3 Podgląd i kopiowanie formatowania tekstu
        3.4 Ustaw odstępy miedzy wierszami
        3.5 Wyrównaj akapity
        3.6 Zastosuj style akapitów
    4 Klawisze edycji i przenoszenia tekstu i grafiki
        4.1 Usuń tekst i grafikę
        4.2 Kopiuj i przenieś tekst i grafikę
        4.3 Wstaw specjalne znaki
    5 Zaznacz tekst i grafikę
        5.1 Zaznacz tekst
        5.2 Zaznacz tekst i grafikę w tabeli
        5.3 Rozszerz zaznaczenie
    6 Przenieś punkt wstawiania
        6.1 Poruszanie się po tabeli
    7 Wstaw akapity i znaki tabulatorów do tabeli
    8 Klawisze służące do pracy z dokumentami
        8.1 Tworzenie, podgląd i zapisywanie dokumentów
        8.2 Znajdowanie, zastępowanie i przeglądanie tekstu
        8.3 Cofanie i powtarzanie czynności
        8.4 Przełączanie do innego widoku
    9 Klawisze służące do recenzowania dokumentów
    10 Klawisze służące do pracy z odsyłaczami i przypisami
    11 Klawisze służące do pracy z planem dokumentu (tylko w widoku Konspekt)
    12 Klawisze służące do wykonywania korespondencji seryjnej
    13 Klawisze służące do pracy ze stronami internetowymi
    14 Klawisze do obsługi Asystenta Office
    15 Klawisze okien i okien dialogowych
        15.1 Poruszanie się w obrębie i pomiędzy oknami dokumentu i programu
        15.2 Poruszanie się po oknie dialogowym
        15.3 Poruszanie się po okienku tekstowym i zaznaczanie tekstu
    16 Klawisze służące do pracy z oknami dialogowymi Otwórz i Zapisz jako
    17 Klawisze narzędzi
    18 Klawisze służące do wysyłania wiadomości poczty elektronicznej

1 Popularne skróty klawiszowe
Utwórz spację nierozdzielającą: CONTROL + SHIFT + Spacja
Utwórz łacznik nierozdzielający: CONTROL + ŁĄCZNIK
Wytłuść litery: CONTROL + B
Nadaj literom kursywę: CONTROL + I
Podkreśl litery: CONTROL + U
Zmniejsz rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT +<
Zwiększ rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT +>
Usuń formatowanie akapitu: CONTROL + Q
Usuń formatowanie znaku: CONTROL + Spacja
Kopiuj zaznaczony tekst lub obiekt: CONTROL + C
Wytnij zaznaczony tekst lub obiekt: CONTROL + X
Wklej tekst lub obiekt: CONTROL + V
Cofnij ostatnią czynność: CONTROL + Z
Powtórz ostatnią czynność: CONTROL + Y

2 Klawisze funkcyjne
2.1 Klawisze funkcyjne
Uruchom Pomoc online lub Asystenta Office: F1
Przenieś tekst lub grafikę: F2
Wstaw Autotekst (po tym, jak Word wyświetli sugestie): F3
Powtórz ostatnią czynność: F4
Wybierz polecenie Przejdź do (menu Edycja): F5
Przejdź do następnego okienka lub ramki: F6
Wybierz polecenie Pisownia i gramatyka (menu Narzędzia): F7
Rozszerz zaznaczenie: F8
Uaktywnij zaznaczone pola: F9
Uaktywnij pasek Menu: F10
Przejdź do następnego pola: F11
Wybierz polecenie Zapisz jako (menu Plik): F12

2.2 SHIFT + klawisz funkcyjny
Uruchom pomoc kontekstową lub wyświetlanie formatowania: SHIFT + F1
Kopiuj tekst: SHIFT + F2
Zmień kasztę liter: SHIFT + F3
Powtórz czynność Znajdź teraz lub Przejdź do: SHIFT + F4
Przejdź do ostatniej zmiany: SHIFT + F5
Przejdź do poprzedniego okienka lub ramki: SHIFT + F6
Wybierz polecenie Tezaurus (menu Narzędzia, podmenu Język): SHIFT + F7
Zawęż zaznaczony obszar: SHIFT + F8
Przełącz pomiędzy wyświetlaniem kodu pola a jego wynikiem: SHIFT + F9
Wyświetl menu skrótów: SHIFT + F10
Przejdź do poprzedniego pola: SHIFT + F11
Wybierz polecenie Zapisz (menu Plik): SHIFT + F12

2.3 CONTROL + klawisze funkcyjne
Wybierz polecenie Podgląd wydruku (menu Plik): CONTROL + F2
Wytnij do Kolekcji: CONTROL + F3
Zamknij okno: CONTROL + F4
Przywróć rozmiar okna dokumentu: CONTROL + F5
Przejdź do następnego okna: CONTROL + F6
Wybierz polecenie Przenieś(menu sterowania): CONTROL + F7
Wybierz polecenie Rozmiar (menu sterowania dokumentu): CONTROL + F8
Wstaw puste pole: CONTROL + F9
Maksymalizuj okno dokumentu: CONTROL + F10
Blokuj pole: CONTROL + F11
Wybierz polecenie Otwórz (menu Plik): CONTROL + F12

2.4 CONTROL + SHIFT + klawisz funkcyjny
Wstaw zawartość Kolekcji: CONTROL + SHIFT + F3
Edytuj zakładkę: CONTROL + SHIFT + F5
Przejdź do poprzedniego okna: CONTROL + SHIFT + F6
Aktualizuj informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Word: CONTROL + SHIFT + F7
Rozszerz zaznaczenie lub blok (a następnie naciśnij klawisz strzałki): CONTROL + SHIFT + F8
Odłącz pole: CONTROL + SHIFT + F9
Uaktywnij linijkę: CONTROL + SHIFT + F10
Odblokuj pole: CONTROL + SHIFT + F11
Wybierz polecenie Drukuj (menu Plik): CONTROL + SHIFT + F12

2.5 ALT + Klawisz funkcyjny
Przejdź do następnego pola: ALT + F1
Utwórz hasło Autotekstu: ALT + F3
Zakończ pracę z programem Word: ALT + F4
Przywróć rozmiar okna programu: ALT + F5
Znajdź następny błąd pisowni lub błąd gramatyczny: ALT + F7
Uruchom makro: ALT + F8
Przełącz pomiędzy wyświetlaniem kodów wszystkich pól a ich wynikami: ALT + F9
Maksymalizuj okno programu: ALT + F10
Wyświetl kod programu w języku Microsoft Visual Basic: ALT + F11

2.6 ALT + SHIFT + klawisz funkcyjny
Przejdź do poprzedniego pola: ALT+SHIFT+F1
Wybierz polecenie Zapisz (menu Plik): ALT+SHIFT+F2
Przenieś lub uruchom makro z pola wyświetlającego wynik pola GOTOBUTTON lub MACROBUTTON: ALT+SHIFT+F9
Wyświetl kod w programie Microsoft Visual Studio: ALT+SHIFT+F11

2.7 CONTROL + ALT + klawisz funkcyjny
Wyświetl informacje o systemie Microsoft: CONTROL + ALT + F1
Polecenie Otwórz (menu Plik): CONTROL + ALT + F2

3 Klawisze służące do formatowania znaków i akapitów
3.1 Zmień rodzaj lub rozmiar czcionki
Zmień czcionkę: CONTROL + SHIFT + F
Zmień rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT + P
Zwiększ rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT + >
Zmniejsz rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT + <
Zwiększ rozmiar czcionki o 1 punkt: CONTROL + ]
Zmniejsz rozmiar czcionki o 1 punkt: CONTROL + [

3.2 Zastosuj formatowanie znaków
Zmień formatowanie znaków (polecenie Czcionka, Menu Format): CONTROL + D
Zmień kasztę liter: SHIFT+F3
Formatuj litery jako wszystkie wersaliki: CONTROL + SHIFT + A
Zastosuj pogrubienie: CONTROL + B
Zastosuj podkreślenie: CONTROL + U
Podkreśl słowa ale nie spacje: CONTROL + SHIFT + W
Podwójne podkreslenie tekstu: CONTROL + SHIFT + D
Zastosuj ukryte formatowanie tekstu: CONTROL + SHIFT + H
Zastosuj kursywę: CONTROL + I
Formatuj litery jako małe kapitaliki: CONTROL + SHIFT + K
Zastosuj Indeks dolny (spacje automatyczne): CONTROL + EQUAL SIGN
Zastosuj Indeks górny (spacje automatyczne): CONTROL + SHIFT + PLUS SIGN
Usuń ręczne formatowanie znaków: CONTROL + SPACEBAR
Zmień czcionkę zaznaczenia na czcionkę Symbol: CONTROL + SHIFT + Q

3.3 Podgląd i kopiowanie formatów tekstu
Wyświetl znaki niedrukowane: CONTROL + SHIFT + * (gwiazdka)
Sprawdź formatowanie tekstu: SHIFT + F1 (następnie kliknij na tekst, którego formatowanie chcesz sprawdzić)
Kopiuj formatowanie: CONTROL + SHIFT + C
Wklej formatowanie: CONTROL + SHIFT + V

3.4 Ustaw odstępy pomiędzy wierszami
Pojedyncze odstępy: CONTROL + 1
Podwójne odstępy: CONTROL + 2
Odstępy 1,5 wiersza: CONTROL + 5
Dodaj lub usuń odstęp jednego wiersza przed akapitem: CONTROL + 0 (zero)

3.5 Wyrównaj akapity
Wyrównaj do środka: CONTROL + E
Wyjustuj: CONTROL + J
Wyrównaj do lewej: CONTROL + L
Wyrównaj do prawej: CONTROL + R
Wciecie akapitu od lewej: CONTROL + M
Usuń wcięcie akapitu od lewej: CONTROL + SHIFT + M
Utwórz wysunięcie: CONTROL + T
Zlikwiduj wysunięcie: CONTROL + SHIFT + T
Usuń formatowanie akapitu: CONTROL + Q

3.6 Zastosuj style akapitu
Zastosuj styl: CONTROL + SHIFT + S
Uruchom Autoformatowanie: ALT + CONTROL + K
Zastosuj styl Normalny: CONTROL + SHIFT + N
Zastosuj styl Nagłówek 1: ALT + CONTROL + 1
Zastosuj styl Nagłówek 2: ALT + CONTROL + 2
Zastosuj styl Nagłówek 3: ALT + CONTROL + 3
Zastosuj styl Lista: CONTROL + SHIFT + L

4 Klawisze służące do edycji i przenoszenia tekstu i grafiki
4.1 Usuń tekst i grafikę
Usuń jeden znak po lewej: BACKSPACE
Usuń jedno słowo po lewej: CONTROL + BACKSPACE
Usuń jeden znak po prawej: DELETE
Usuń jedno słowo po prawej: CONTROL + DELETE
Wytnij zaznaczony tekst do Schowka: CONTROL + X
Cofnij ostatnią czynność: CONTROL + Z
Wytnij do Kolekcji: CONTROL + F3

4.2 Kopiowanie i przenoszenie tekstu i grafiki
Kopiuj tekst lub grafikę: CONTROL + C
Wyświetl schowek: CONTROL + C, CONTROL + C
Przenieś tekst lub grafikę: F2 (then move the insertion point and press ENTER)
Utwórz Autotekst: ALT+F3
Wklej zawartość Schowka: CONTROL + V
Wklej zawartość do Kolekcji: CONTROL + SHIFT + F3
Kopiuj nagłówek lub stopkę zastosowaną w poprzedniej sekcji dokumentu: ALT+SHIFT+R

4.3 Wstaw specjalne znaki
Pole: CONTROL + F9
Hasło Autotekstu: ENTER (po wpisaniu pierwszych kilku znaków Autotekstu oraz kiedy pojawi sie Podpowiedź)
Podział wiersza: SHIFT + ENTER
Podział strony: CONTROL + ENTER
Podział kolumny: CONTROL + SHIFT + ENTER
Łącznik opcjonalny: CONTROL + ŁĄCZNIK
Łącznik nierozdzielający: CONTROL + SHIFT + ŁĄCZNIK
Spacja nierozdzielająca: CONTROL + SHIFT + Spacja
Znak zastrzeżenia praw autorskich: ALT + CONTROL + C
Zastrzeżony znak towarowy: ALT + CONTROL + R
Znak towarowy: ALT + CONTROL + T
Wielokropek: ALT + CONTROL + Kropka

5 Zaznacz tekst i grafikę
Przytrzymując SHIFT i naciskając klawisz, który przenosi punkt wstawiania.

5.1 Zaznacz tekst
Jeden znak po prawej: SHIFT + Prawa strzałka
Jeden znak po lewej: SHIFT + Lewa strzałka
Do końca słowa: CONTROL + SHIFT + Prawa strzałka
Do początku słowa: CONTROL + SHIFT + Lewa strzałka
Do końca wiersza: SHIFT + END
Do początku wiersza: SHIFT + HOME
Wiersz dalej: SHIFT + Strzałka w dół
Wiersz wcześniej: SHIFT + Strzałka w górę
Do końca akapitu: CONTROL + SHIFT + Strzałka w dół
Do początku akapitu: CONTROL + SHIFT + Strzałka w górę
Stronę dalej: SHIFT + PAGE DOWN
Stronę wcześniej: SHIFT + PAGE UP
Do początku dokumentu: CONTROL + SHIFT + HOME
Do końca dokumentu: CONTROL + SHIFT + END
Do końca okna: ALT + CONTROL + SHIFT + PAGE DOWN
W całym dokumencie: CONTROL + A
Do pionowego bloku tekstu: CONTROL + SHIFT + F8, a następnie użyj klawiszy ze strzałkami; naciśnij ESCAPE aby odwołać zaznaczenie
Do określonego miejsca w dokumencie: F8 + klawisze ze strzałkami; naciśnij ESCAPE aby odwołać zaznaczenie

5.2 Zaznacz tekst i grafikę w tabeli
Zaznacz zawartość następnej komórki: TAB
Zaznacz zawartość poprzedniej komórki: SHIFT + TAB
Rozszerz zaznaczenie na sąsiadujące komórki: przytrzymaj SHIFT i naciskaj kilka razy klawisz ze strzałką
Zaznacz kolumnę: Podświetl górną lub dolną komórkę kolumny. Przytrzymaj SHIFT i kilkakrotnie naciśnij Strzałkę w górę lub Strzałkę w dół
Rozszerz zaznaczenie (lub blok): CONTROL + SHIFT + F8, a następnie używaj klawiszy ze strzałkami; naciśnij ESCAPE aby odwołać zaznaczenie
Zmniejsz rozmiar zaznaczenia: SHIFT+F8
Zaznacz całą tabelę: ALT+5 na klawiaturze numerycznej (z wyłączonym NUM LOCK)

5.3 Rozszerz zaznaczenie
Włącz tryb rozszerzania: F8
Zaznacz najbliższy znak: F8, a następnie przyciśnij Lewą strzałkę lub Prawą strzałkę
Zwiększ rozmiar zaznaczenia: F8 (przyciśnij raz, aby zaznaczyć słowo, dwa razy, aby zaznaczyć zdanie, itp.)
Zmniejsz rozmiar zaznaczenia: SHIFT + F8
Wyłącz tryb zaznaczania: ESCAPE

6 Przenieś punkt wstawiania
Jeden znak po lewej: Lewa strzałka
Jeden znak po prawej: Prawa strzałka
Jedno słowo po lewej: CONTROL + Lewa strzałka
Jedno słowo po prawej: CONTROL + Prawa strzałka
Akapit wcześniej: CONTROL + Strzałka w górę
Akapit dalej: CONTROL + Strzałka w dół
Komórka po lewej (w tabeli): SHIFT + TAB
Komórka po prawej (w tabeli): TAB
Wiersz wcześniej: Strzałka w górę
Wiersz dalej: Strzałka w dół
Do początku wiersza: HOME
Do końca wiersza: END
Na początek okna: ALT + CONTROL + Strzałka w górę
Na koniec okna: ALT + CONTROL + Strzałka w dół
Ekran wcześniej (po przewinięciu): PAGE UP
Ekran dalej (po przewinięciu): PAGE DOWN
Do początku poprzedniej strony: CONTROL + PAGE UP
Do początku następnej strony: CONTROL + PAGE DOWN
Do początku dokumentu: CONTROL + HOME
Do końca dokumentu: CONTROL + END
Do poprzedniej poprawki: SHIFT + F5
Do miejsca punktu wstawiania, kiedy dokument został ostatni raz zamknięty: SHIFT+F5

6.1 Poruszanie się po tabeli
Następna komórka wiersza: TAB
Poprzednia komórka wiersza: SHIFT + TAB
Pierwsza komórka wiersza: ALT + HOME
Ostatnia komórka wiersza: ALT + END
Pierwsza komórka kolumny: ALT + PAGE UP
Ostatnia komórka kolumny: ALT + PAGE DOWN
Poprzedni wiersz: Strzałka w górę
Następny wiersz: Strzałka w dół

7 Wstaw akapity i tabulatorów do tabeli
Nowy akapit w komórce: ENTER
Tabulator w komórce: CONTROL+TAB

8 Klawisze służące do pracy z dokumentami
8.1 Tworzenie, podgląd i zapisywanie dokumentów
Utwórz nowy dokument tego samego typu, co obecny lub ostatni dokument: CONTROL+N
Otwórz dokument: CONTROL + O
Zamknij dokument: CONTROL + W
Podziel okno dokumentu: ALT + CONTROL + S
Usuń podział okna dokumentu: ALT + SHIFT + C
Zapisz dokument: CONTROL + S

8.2 Znajdowanie, zastępowanie i przeglądanie tekstu
Znajdź tekst, formatowanie i specjalne elementy: CONTROL + F
Powtórz Znajdź (Po zamknięciu okna Znajdź i zamień): ALT + CONTROL + Y
Zamień tekst, określone formatowanie i specjalne elementy: CONTROL + H
Przejdź do strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, grafiki lub innego miejsca: CONTROL + G
Wróć do strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, grafiki lub innego miejsca: ALT + CONTROL + Z
Przeglądaj dokument: ALT + CONTROL + HOME

8.3 Cofanie i powtarzanie czynności
Odwołaj czynność: ESCAPE
Cofnij czynność: CONTROL + Z
Ponownie wykonaj lub powtórz czynność: CONTROL + Y

8.4 Przełączanie do innego widoku
Przełącz do Układu wydruku: ALT + CONTROL + P
Przełącz do Konspektu: ALT + CONTROL + O
Przełącz do Widoku normalnego: ALT + CONTROL + N
Poruszanie się pomiędzy dokumentem głównym a dokumentami podrzędnymi: CONTROL + \

9 Klawisze służące do recenzowania dokumentów
Wstaw komentarz: ALT + CONTROL + M
Włącz lub wyłącz Śledzenie zmian: CONTROL + SHIFT + E
Przejdź do początku komentarza: HOME
Przejdź do końca komentarza: END
Przejdź do początku listy komentarzy: CONTROL + HOME
Przejdź do końca listy komentarzy: CONTROL + END

10 Klawisze służące do pracy z odsyłaczami, przypisami dolnymi i przypisami końcowymi
Zaznacz wprowadzenie spisu treści: ALT + SHIFT + O
Oznacz hasło (cytat) wykazu źródeł: ALT + SHIFT + I
Zaznacz wprowadzenie indeksu: ALT + SHIFT + X
Wstaw przypis dolny: ALT + CONTROL + F
Wstaw przypis końcowy: ALT + CONTROL + D

11 Klawisze służące do pracy z konspektem (wyłącznie w widoku Konspekt)
Przenieś akapit na wyższy poziom: ALT + SHIFT + Lewa strzałka
Przenieś akapit na niższy poziom: ALT + SHIFT + Prawa strzałka
Przenis do poziomu tekstu podstawowego: CONTROL + SHIFT + N
Przenieś zaznaczone akapity wyżej: ALT + SHIFT + Strzałka w górę
Przenieś zaznaczone akapity niżej: ALT + SHIFT + Strzałka w dół
Rozszerz tekst w nagłówku: ALT + SHIFT + ZNAK PLUS
Zwiń tekst pod nagłówkiem: ALT + SHIFT + ZNAK MINUS
Rozszerz lub zwiń cały tekst lub wszystkie nagłówki: ALT + SHIFT + A lub gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznej
Ukryj lub wyświetl formatowanie znaków: klawisz ukośnika (/) na klawiaturze numerycznej
Pokaż pierwszy wiersz tekstu lub cały tekst: ALT + SHIFT + L
Pokaz wszystkie nagłówki w stylu Nagłówek 1: ALT + SHIFT + 1
Pokaz wszystkie nagłówki do Nagłówka: ALT + SHIFT + N

12 Klawisze służące do wykonywania korespondencji seryjnej
Przed użyciem tych klawiszy, musisz najpierw przygotować główny dokument do korespondencji seryjnej.
Podczas zastosowania polecenia korespondencji seryjnej:
Scal sprawdzanie błędów: ALT + SHIFT + K
Ustaw typ dokumentu korespondencji seryjnej: ALT + SHIFT + N
Scal na drukarkę: ALT + SHIFT + M
Edytuj dokument korespondencji seryjnej: ALT + SHIFT + E
Wstaw pola korespondencji seryjnej: ALT + SHIFT + F

13 Klawisze służące do pracy ze stronami internetowymi
Wstaw hiperłącze: CONTROL + K
Wróć do poprzedniej strony: ALT + Lewa strzałka
Przejdź do następnej strony: ALT + Prawa strzałka
Odśwież: F9

14 Klawisze do obsługi Asystenta Office
Aby wykonać większość z następujących czynności Asystent Office musi być włączony i widoczny. Jak wyświetlić Asystenta Office.
Wyświetl balonik Asystenta: F1, jeśli Asystent się pokaże
Zaznacz temat Pomocy na liście, którą wyświetli Asystent: ALT + numer (ALT+1 to pierwszy temat, ALT+2 drugi, itd.)
Zobacz więcej tematów Pomocy: ALT + Strzałka w dół
Zobacz poprzednie tematy Pomocy: ALT + Strzałka w górę
Zamknij wiadomość lub wskazówkę Asystenta: ESCAPE
Wybierz Pomoc programu Microsoft Word, następnie Spacja, pokaż Asystenta lub wyłącz Pomoc przy pomocy Kreatora, pokaż Asystenta w Kreatorze, lub wyłącz Pomoc Kreatorem: TAB (jeśli pokazuje się Kreator)

15 Klawisze okien i okien dialogowych
15.1 Poruszanie się w obrębie i pomiędzy oknami dokumentu i programu
Przełącz do następnego programu lub okna dokumentu Microsoft Windows: ALT + TAB
Przełącz do poprzedniego programu lub okna dokumentu Microsoft Windows: ALT + SHIFT + TAB
Pokaż Menu startowe Microsoft Windows: CONTROL + ESCAPE
Zamknij aktywne okno dokumentu: CONTROL + W
Przywróć rozmiar aktywnego okna dokumentu po tym, jak maksymalizowałeś okno: CONTROL + F5
Przełącz do następnego okna dokumentu Word: CONTROL + F6
Przełącz do poprzedniego okna dokumentu Word: CONTROL + SHIFT + F6
Wydaj polecenie Przenieś, kiedy okno dokumentu nie jest zmaksymalizowane (menu ikony dokumentu, pasek menu): CONTROL + F7, naciśnij klawisze strzałek, a następnie naciśnij ENTER
Wydaj polecenie Rozmiar, kiedy okno dokumentu nie jest zmaksymalizowane (menu ikony dokumentu, pasek menu): CONTROL + F8, naciśnij klawisze strzałek, a następnie naciśnij ENTER
Maksymalizuj okno dokumentu lub przywróć oknu jego poprzedni rozmiar i lokalizację: CONTROL + F10

15.2 Poruszanie się po oknie dialogowym
Przełącz do następnej karty okna dialogowego: CONTROL + TAB lub CONTROL + PAGE DOWN
Przełącz do poprzedniego karty okna dialogowego: CONTROL + SHIFT + TAB lub CONTROL + PAGE UP
Przejdź do następnej opcji lub grup opcji: TAB
Przejdź do poprzedniej opcji lub grup opcji: SHIFT + TAB
Przejdź pomiędzy opcjami z zaznaczonej listy lub pomiędzy niektórymi opcjami z grupy opcji: Klawisze strzałek
Wykonaj czynność przypisaną do danego przycisku; zaznacz lub odznacz pole wyboru: Spacja
W wybranej liście przejdź do następnej opcji, która rozpoczyna się od litery, którą wpisałeś: Klawisz litery
Wybierz opcję lub zaznacz lub odznacz pole wyboru obok litery podkreślonej w nazwie opcji: ALT + klawisz litery
Otwórz wybraną listę: ALT + Strzałka w dół (kiedy lista została zaznaczona)
Zamknij zaznaczoną listę: ESCAPE (kiedy lista została zaznaczona)
Wykonaj czynność przypisaną do domyślnego przycisku w oknie dialogowym: ENTER
Odwołaj polecenie i zamknij okno dialogowe: ESCAPE

15.3 Poruszanie się po okienku tekstowym i zaznaczanie tekstu
Przejdź do początku wiersza: HOME
Przejdź do końca wiersza: END
Przejdź o jeden znak na lewo lub prawo: Lewa strzałka lub Prawa strzałka
Przejdź o jedno słowo na lewo lub prawo: CONTROL + Lewa strzałka lub CONTROL + Prawa strzałka
Zaznacz od punktu wstawiania do początku wiersza: SHIFT + HOME
Zaznacz od punktu wstawiania do końca wiersza: SHIFT + END
Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego znaku po lewej: SHIFT + Lewa strzałka
Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego znaku po prawej: SHIFT + Prawa strzałka
Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego słowa po lewej: CONTROL + SHIFT + Lewa strzałka
Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego słowa po prawej: CONTROL + SHIFT + Prawa strzałka

16 Klawisze służące do pracy z oknami dialogowymi Otwórz i Zapisz jako
Wyświetl okno dialogowe Otwórz: CONTROL + F12
Wyświetl okno dialogowe Zapisz jako: F12
Przejdź do poprzedniego folderu: ALT + 1
Otwórz folder znajdujący się o poziom wyżej niż otwarty folder (przycisk Do góry o jeden poziom): ALT + 2
Zamyka okno dialogowe i otwiera Twoją stronę wyszukiwarki internetowej (przycisk Wyszukaj): ALT + 3
Usuń zaznaczony folder lub plik (przycisk Usuń): ALT + 4
Utwórz nowy pod-folder w otwartym folderze (przycisk Utwórz nowy folder): ALT + 5
Przełącz pomiędzy widokami Lista, Szczegóły, Właściwości, Podgląd (kliknij strzałkę obok widoków): ALT + 6
Pokaż menu Narzędzia (przycisk Narzędzia): ALT + 7
Uaktualnij pliki widoczne w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako (menu Plik): F5

17 Klawisze narzędzi
Uaktywnij pasek menu: F10
Wybierz następny lub poprzedni pasek narzędzi: CONTROL + TAB lub CONTROL + SHIFT + TAB
Wybierz następny lub poprzedni przycisk lub menu na pasku narzędzi: TAB lub SHIFT + TAB (kiedy pasek narzędzi jest aktywny)
Otwórz menu: ENTER (kiedy menu na pasku narzędzi zostało wybrane)
Wykonaj czynność przypisaną przyciskowi: ENTER (kiedy przycisk został wybrany)
Wprowadź tekst do okna tekstowego: ENTER (kiedy okno tekstowe zostało wybrane)
Wybierz opcję, która chcesz: ENTER (kiedy rozwijana lista okna została wybrana)
Przejdź przez opcje w menu lub w rozwijanej liście: Klawisze ze strzałkami

18 Klawisze służące do wysyłania wiadomości poczty elektronicznej
Korzystaj a następujących klawiszy (jeżeli wysyłasz dokument lub wiadomość poczty elektronicznej) kiedy nagłówek wiadomości poczty jest aktywny.
Aby uaktywnić nagłówek wiadomości poczty naciśnij SHIFT + TAB.
Wyślij aktywny dokument lub wiadomość: ALT + S
otwórz Książkę adresową: CONTROL + SHIFT + B
Sprawdź nazwiska w wierszu Do, DW i UDW z książką adresową: ALT + K
Otwórz książkę adresową w polu Do: ALT + . (kropka)
Otwórz książkę adresową w polu DW: ALT + C
Otwórz książkę adresową w polu UDW: ALT + B
Przejdź do pola Temat: ALT + J
Otwórz okno dialogowe Opcje wiadomości w programie Microsoft Outlook (we wiadomości, menu Widok, polecenie Opcje): ALT + P
Utwórz flagę dla wiadomości: CONTROL + SHIFT + G
Zaznacz następne pole wyboru w nagłówku wiadomości lub w tekście dokumentu lub w wiadomości, kiedy ostatnie pole wyboru w nagłówku wiadomości jest aktywne: TAB
Zaznacz poprzednie pole lub wybierz przycisk w nagłówku wiadomości: SHIFT + TAB