x

Serwis finansowy

piątek, 2 grudnia 2011

Jak zdjąć simlocka z modemu Huawei ?

Wchodzimy na stonę http://a-zgsm.com/huawei.php
Sprawdzamy czy nasz model jest wymieniony w liście suportowanych modemów. Jeśli tak wpisujemy numer imei do okienka Enter IMEI: , przepisujemy Security Code: i wciskamy przycisk Calculator.
Otrzymany kod - Unlock: wpisujemy jeśli system pytam nas o kod odblokowujący, np przy uruchomieniu programu Mobile Partner.

Jak skonfigurować darmowy internet Aero2 ?


Dla modemów Huawei - ściągamy program Mobile Partner 16.001.06.01.500 (do pobrania ze strony bez-kabli) i instalujemy.
Po uruchomieniu aplikacji klikamy przycisk New i wypełniamy pola: w Profile Name wpisujemy - Aero2. W części APN zaznaczamy opcję Static i wpisujemy nazwę punktu dostępowego w polu APN: darmowy. Okno konfiguracji powinno wyglądać tak:


Zapisujemy profil naciskając Save i zamykamy okno ustawień przyciskiem OK. W ten sposób powrócimy do okna głównego programu, w którym w polu Profile Name pojawi się profil Aero2
Aby połączyć się z siecią wystarczy nacisnąć przycisk Connect.
Po listę zgodnych z Aero2 modemów proponuję zajżeć tu.

środa, 30 listopada 2011

W jaki sposób zmienić lokalizacje pliku Ntds.dit i plików dziennika Active Directory?

  1. Uruchamiamy ponownie kontroler domeny.
  2. Naciskamy klawisz F8, a następnie w Menu startowym opcję Tryb przywracania usług katalogowych.
  3. Uruchom -> cmd-> ntdsutil.exe.
- Aby przenieść bazę danych, wpisujemy polecenie move db to%s, gdzie %s jest dyskiem i folderem, do którego chcesz przenieść bazę danych.
- Aby przenieść pliki dziennika, wpisujemy polecenie move logs to%s, gdzie %s jest dyskiem i folderem, do którego chcesz przenieść pliki dziennika.

Aby wyświetlić pliki dziennika lub bazę danych, wpisujemy polecenie info. Aby sprawdzić integralność bazy danych w jej nowej lokalizacji, wpisujemy polecenie integrity.

UWAGA: Przenosząc bazę danych i pliki dziennika, trzeba utworzyć kopię zapasową kontrolera domeny.
http://support.microsoft.com/kb/257420

Jak sprawdzić rozmiar bazy active directory na kontorerze domeny WS 2008R2?

Sprawdzamy we właściwościach rozmiar pliku  ntds.dit w lokalizacji %systemroot%\ntds\.

Jak przygotować domenę 2003/2008 do migracji do Windows Server 2008 R2?W CD-ROMie, na jednym z kontrolerów domeny, umieszczamy dysk CD z Windows Server 2008 R2 i uruchomiamy wiersz poleceń cmd.
Następnie:
- wchodzimy do katalogu D:\support\adprep
- wpisujemy kolejnokomendy
  • adprep32 /forestPrep
  • adprep32 /domainPrep
więcej i bardziej szczgółowo znajdziemy tu.

Jak szybko przekonwertować plik avi na plik formatu mp3, czy innego formatu audio

Możemy skorzystać z programu:

Any Video Converter Freeware: Free Video Converter
Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware
Uwaga: W niektórych wersjach programu, podczas instalacji narzędzia proponowana jest użytkownikowi instalacja dodatkowego oprogramowania Uniblue DriverScanner 2011. Nie zalecam instalacji tej aplikacji, można ją pominąć zaznaczając w kreatorze odpowiednią opcję.


Jeżeli komuś nie przypadnie do gustu powyższy program, to może też wykorzystać aplikacje SUPER (Simplified Universal Player Encoder & Renderer).
Obsługuje mnóstwo formatów i umożliwia konwersję pomiędzy nimi. Umożliwia przechwytywanie strumieni video i zapisywanie ich na dysk. Prosty w obsłudze.

SUPER (Simplified Universal Player Encoder & Renderer)
Platforma: Windows 2000 / XP / Vista / 7
Licencja: freeware

Uwaga: W nowej wersji programu, podczas instalacji wyskakuje monit pytający o instalacje programu Babylon. Ja nie instaluję tej aplikacji. Wybieram przycisk Decline.poniedziałek, 28 listopada 2011

Jak wymusić rejestracje rekordu SRV na kontrolerze domeny?

Wykonujemy to poprzez restart serwisu Netlogon:
- Klikamy: Start -> Uruchom -> wpisujemy net.exe stop netlogon
- Klikamy: Start -> Uruchom -> wpisujemy net.exe start netlogon

Jakie są typy rekordów DNS?


Najważniejsze typy rekordów DNS, oraz ich znaczenie:

- rekord A lub rekord adresu (ang. address record) mapuje nazwę domeny DNS na jej 32-bitowy adres IPv4.
- rekord AAAA lub rekord adresu IPv6 (ang. IPv6 address record) mapuje nazwę domeny DNS na jej 128-bitowy adres IPv6.
- rekord CNAME lub rekord nazwy kanonicznej (ang. canonical name record) ustanawia alias nazwy domeny. Wszystkie wpisy DNS oraz poddomeny są poprawne także dla aliasu.
- rekord MX lub rekord wymiany poczty (ang. mail exchange record) mapuje nazwę domeny DNS na nazwę serwera poczty oraz jego priorytet.
- rekord PTR lub rekord wskaźnika (ang. pointer record) mapuje adres IPv4 lub IPv6 na nazwę kanoniczną hosta. Określenie rekordu PTR dla nazwy hosta (ang. hostname) w domenie in-addr.arpa (IPv4), bądź ip6.arpa (IPv6), który odpowiada adresowi IP, pozwala na implementację odwrotnej translacji adresów DNS (ang. reverse DNS lookup).
- rekord NS lub rekord serwera nazw (ang. name server record) mapuje nazwę domenową na listę serwerów DNS dla tej domeny.
- rekord SOA lub rekord adresu startowego uwierzytelnienia (ang. start of authority record) ustala serwer DNS dostarczający autorytatywne informacje o domenie internetowej, łącznie z jej parametrami (np. TTL).
- rekord SRV lub rekord usługi (ang. service record) pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotyczących lokalizacji danej usługi, którą udostępnia serwer wskazywany przez adres DNS.
- rekord TXT – rekord ten pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu DNS. Rekord ten może być użyty np. do implementacji specyfikacji Sender Policy Framework.

żródło:wikipedia.pl

Jak przeprowadzić defragmentacje bazy Active Directory?

- zatrzymujemy serwis Active Directory Domain Services
- kompaktujemy ntds.dit
- przenosimy ntds.dit do lokalizacji %WINDIR%\NTDS
- uruchamiamy serwis Active Directory Domain Services
dla tych którzy nie wiedzą jak wykonać poszczególne kroki więcej

Jak wykonać kopię zapasową Group Policy w domenie

Najmniej miejsca zajmie kopia zapasowa wykonana przy użyciu Group Policy Management console:

- Klikamy: Start -> Uruchom -> wpisujemy mmc.
- W drzewie konsoli klikamy dwukrotnie folder Obiekty zasad grupy znajdujący się w lesie i domenie zawierającej obiekt zasad grupy, którego kopię zapasową chcemy wykonać. 
 - nazwa_lasu/Domains/nazwa_domeny/Group Policy Objects
Aby wykonać kopię zapasową pojedynczego obiektu zasad grupy, klikamy obiekt prawym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie Back Up (Wykonaj kopię zapasową). Aby wykonać kopie zapasowe wszystkich obiektów zasad grupy w domenie, klikamy prawym przyciskiem myszy folder Obiekty zasad grupy i wybierz polecenie Back Up All (Wykonaj kopie zapasowe wszystkich obiektów).

Jak utworzyć centralny magazyn dla szablonów administracyjnych (ADMX) ?

Kopiujemy folder z lokalizacji %systemRoot%\PolicyDefinitions do wcześniej utowrzonej lokalizacji na kontrolerze domeny \\NAZWA_FQDN\SYSVOL\NAZWA_FQDN\Policies

Jak uruchamić aplikację z wyższymi uprawnieniami na koncie użytkownika

- Klikamy: Start -> Uruchom -> runas /user:administrator@domena „nazwa_programu.exe”