x

Serwis finansowy

piątek, 6 grudnia 2013

Benchamark dysku

Polecam programik ATTO Disk Benchmark (freeware) do do testowania dysków twardych, kart pamięci, kluczy USB i kontrolerów RAID w systemach z rodziny Windows.
Przed rozpoczęciem testu należy określić warunki, w jakich zostanie on przeprowadzony. Należy przede wszystkim wybrać partycję/urządzenie, rozmiar paczek (od 512 kilobajtów do 8 megabajtów) oraz całkowitą wielkość danych testowych (od 64 kilobajtów do 2 gigabajtów). W razie potrzeby możemy także zaznaczyć dodatkowe parametry, które mogą wpłynąć na uzyskiwane wyniki (tryb bezpośredni I/O, wymuszony zapis, sposób wykonywania operacji wejścia/wyjścia, głębokość kolejki). Rezultaty testu będą widoczne na czytelnym wykresie słupkowym, prezentującym prędkość zapisu i odczytu dla kolejnych danych testowych. Na osi poziomie znajdziemy szybkość transferu. Grafikę można także przeskalować według jednostki (megabajty na sekundę).

Po zakończeniu audytu możemy wydrukować rezultaty lub zapisanie ich w postaci pliku BMK.
 
 
 

wtorek, 3 grudnia 2013

Jak usunąć wszystkie drukarki sieciowe?

- tworzymy plik tekstowy
- wpisujemy kod:
Const NETWORK = 22
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colPrinters = objWMIService.ExecQuery("Select * From Win32_Printer")
  
For Each objPrinter in colPrinters
  If objPrinter.Attributes And NETWORK Then 
    strPrinter = objPrinter.Name
    objNetwork.RemovePrinterConnection strPrinter
  End If
Next

- zapisujemy zmiany i zmieniamy rozszerzenie pliku z .txt na .vbs.
- uruchamiamy plik i cieszymy się brakiem drukarek

poniedziałek, 2 grudnia 2013