x

Serwis finansowy

piątek, 27 stycznia 2012

Jakie są typy danych w SQL Server 2008 ?


Typy numeryczne


}  Liczby całkowite:

     tinyint (1B), smallint (2B), int (4B), bigint (8B)


}  Liczby niecałkowite:

     numeric aka decimal (maksymalnie 38 cyfr)


  Deklarujemy precyzję i skalę – np. numeric(15,4)


     float, real – nie są dokładne


}  Pieniądze:

     money, smallmoney


  Obsługa symboli walut


Typy tekstowe


}  Stałej długości:

     char, nchar – uzupełniane spacjami


}  Zmiennej długości:

     varchar (do 8000 znaków), nvarchar (do 4000 znaków)


}  Duże typy tekstowe:

     varchar(max), nvarchar(max) – do 2GB danych


}  Unicode (UTF-16):

     nchar, nvarchar, nvarchar(max)

     Prefiks N do oznaczania literałów w Unicode


Typy daty i czasu


}  Data i czas:

     datetime (8B), smalldatetime (4B) – stare typy

     datetime2 (6-8B) – deklarowana dokładność (maksymalnie 7 cyfr w części ułamkowej sekundy)

     datetimeoffset (8-10B) – deklarowana dokładność, informacja o strefie czasowej


}  Tylko data:

     date (3B)


}  Tylko czas:

     time (3-5B) – deklarowana dokładność


Typy binarne


}  Stałej długości:

     binary (maksymalnie 8000B) – uzupełniany zerami


}  Zmiennej długości: 

     varbinary (maksymalnie 8000B)


}  Duży typ binarny: 

     varbinary(max) – do 2GB danych


Typy specjalne


}  xml – przechowuje dane w formacie XML


     Implementuje kontrolę poprawności formatu

     Umożliwia walidację dokumentami XML Schema


}  geometry – geometria na płaszczyźnie


}  geography – geografia w różnych układach odniesienia


}  hierarchyid – przechowywanie i obsługa hierarchii


 


Inne typy


}  bit – logika trójwartościowa: 0,1,NULL


}  sql_variant – typ ogólny, można do niego konwertować dane prawie każdego typu


}  sysname – nvarchar(128)


}  timestamp aka rowversion – znacznik śledzenia zmian w rekordach


}  uniqueidentifier – GUID

     Funkcje NEWID i NEWSEQUENTIALID


Typy przestarzałe


}  text

     Używać varchar(max)


}  ntext


     Używać nvarchar(max)


}  image


     Używać varbinary(max)


Hierarchia typów


Typy CLR


SQL_VARIANT


XML


DATETIMEOFFSET

DATETIME2

DATETIME

SMALLDATETIME

DATE

TIME


 


Konwersja


}  Niejawna


     Nie zawsze możliwa


     Jeżeli zachodzi, to zawsze rzutowanie następuje na typ danych znajdujący się najwyżej w hierarchii


}  Jawna


     CAST - prostsza


     CONVERT – daje więcej możliwości


     Zalecana, by uniknąć przypadkowych błędów, czasem nie można jej uniknąć


     Typy danych użytkownika


}  Typy bazujące na typach systemowych


     Polecenie CREATE TYPE


     Brak polecenia ALTER TYPE


}  Typy tabelaryczne


     Polecenie CREATE TYPE … AS TABLE


     Wykorzystywane przez zmienne tabelaryczne i parametry obiektów proceduralnych (READONLY)


}  Typy CLR


     Tworzone w technologii .NET


Źródło

Czy można zarządzać WS 2008 R2 z poziomu Windows 7 ?

Oczywiście, służą do tego narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1. Umożliwiają one administratorom informatycznym zarządzanie rolami i funkcjami zainstalowanymi na komputerach zdalnych z systemem Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 (a w przypadku niektórych ról i funkcji także z systemem Windows Server 2008 lub Windows Server 2003) z poziomu komputera zdalnego z systemem Windows 7 lub Windows 7 z dodatkiem SP1.
Poniżej instalka dla systemów 64 i 32 bitowych:
                       
Windows6.1-KB958830-x64                         
           
Windows6.1-KB958830-x86   

Więcej informacji                      

czwartek, 26 stycznia 2012

Jak zaktualizować DirectX ?

Polecam użyć internetowego instalatora pakietów DirectX End-User Runtime, który zaktualizuje obecnie używaną wersję programu DirectX.
       

Jak zresetować ustawienia Internet Explorer ?

Start -> Uruchom -> inetcpl.cpl -> [ENTER] -> w oknie Opcje internetowe wybieramy kartę Zaawansowane -> W sekcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer wybieramy Resetuj i jeszcze raz Resetuj.

poniżej wersja dla lubiących czytać i dla tych u których to nie działa:
http://support.microsoft.com/kb/923737/pl

Jak przeliczyć format arkusza ?

Polecam odwiedziny strony:

Oprócz przeliczania formatów arkusza możemy przeliczać inne jednostki: