x

Serwis finansowy

czwartek, 25 sierpnia 2011

Jak uruchomić dodawanie drukarki przy pomocy jednego kliknięcia?

Zamiast za każdym razem uruchamiać aplikacje dodawania drukarki klikaniem w Start -> Drukarki -> Dodaj drukarkę, możemy znacznie ułatwić sobie prace.
Po stworzeniu poniższego pliku wystarczy że klikniemy w niego, a powyżej opisane czynności wykonają się same:

- tworzymy plik tekstowy (o nazwie np add_print)
- wpisujemy kod:

 
RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /il


- zapisujemy zmiany i zmieniamy rozszerzenie pliku na bat.
 
Jeżeli chcemy innych lub dodatkowych funkcji w tym batchu, możemy skorzystać ze składni podanej na stronie http://www.robvanderwoude.com/2kprintcontrol.php, albo skorzystać z poniższych przykładów i bazując na składni:
 
Sposób użycia: rundll32 printui.dll,PrintUIEntry [opcje] [@plik_polecenia]
   /a[plik] nazwa pliku binarnego
   /b[nazwa] nazwa drukarki podstawowej
   /c[nazwa] nazwa komputera unc jeśli akcja jest wykonywana na komputerze zdalnym
   /dl usuń drukarkę lokalną
   /dn usuń połączenie drukarki sieciowej
   /dd usuń sterownik drukarki
   /e wyświetl preferencje drukowania
   /f[plik] albo plik inf albo plik wyjściowy
   Lokalizacja /F[file] pliku INF, od której może zależeć określony plik INF z atrybutem /f
   /ga dodaje połączenia drukarek dla komputera (połączenie będzie propagowane podczas logowania użytkownika)
   /ge wylicza połączenia drukarek dla komputera
   /gd usuwa połączenia drukarek dla komputera (połączenie zostanie usunięte podczas logowania użytkownika)
   /h[arch] architektura sterowników następujących procesorów, x86, x64 lub Itanium
   /ia instaluj sterownik drukarki przy użyciu pliku inf
   /id instaluj sterownik drukarki przy użyciu kreatora dodawania sterowników drukarek
   /if instaluj drukarkę przy użyciu pliku inf
   /ii instaluj drukarkę przy użyciu kreatora dodawania drukarki oraz pliku inf
   /il instaluj drukarkę przy użyciu kreatora dodawania drukarki
   /in dodaj połączenie drukarki sieciowej
   /ip instaluj drukarkę przy użyciu Kreatora instalacji drukarki sieciowej
   /j[dostawca] drukuj nazwę dostawcy
   /k drukuje stronę testową do określonej drukarki, nie może być łączone z poleceniem podczas instalowania drukarki
   /l[ścieżka] ścieżka źródłowa sterownika drukarki
   /m[model] nazwa modelu sterownika drukarki
   /n[nazwa] nazwa drukarki
   /o wyświetl widok kolejki drukarki
   /p wyświetl właściwości drukarki
   /q tryb cichy, nie wyświetla komunikatów o błędach
   /r[port] nazwa portu
   /s wyświetl właściwości serwera
   /Ss Przechowaj ustawienia drukarki w pliku
   /Sr Przywróć ustawienia drukarki z pliku
   Flagi opcji przechowywania lub przywracania ustawień drukarki, które muszą być umieszczone na końcu polecenia:
 2 PRINTER_INFO_2
 7 PRINTER_INFO_7
 c Color Profile
 d PrinterData
 s Security descriptor
 g Global DevMode
 m Minimal settings
 u User DevMode
 r Resolve name conflicts
 f Force name
 p Resolve port
 i Driver name conflict
   /u użyj istniejącego sterownika drukarki, jeśli jest już zainstalowany
   /t[#] strona uruchomienia indeksu typu zero
   /v[wersja] wersja sterownika jednego z następujących systemów: Typ 2 - tryb jądra lub Typ 3 - tryb użytkownika
   /w monituj użytkownika o sterownik, jeśli podany sterownik nie został znaleziony w pliku inf
   /y ustaw drukarkę jako domyślną
   /Xg uzyskaj ustawienia drukarki
   /Xs konfiguruj ustawienia drukarki
   /z nie udostępniaj automatycznie tej drukarki
   /Y nie generuj automatycznie nazwy drukarki
   /K zmienia znaczenie przełącznika /h, aby akceptować 2,3,4 dla procesora x86, x64 lub Itanium oraz znaczenie przełącznika /v, aby akceptować 3 dla "Typ 3 - tryb użytkownika"
   /Z udostępnia tę drukarkę, może być używane tylko z opcją /if
   /? pomoc tego komunikatu
   @[plik] plików argumentów wiersza polecenia
   /Mw[komunikat] wyświetla komunikat ostrzeżenia przed wykonaniem polecenia
   /Mq[komunikat] wyświetla komunikat potwierdzenia przed wykonaniem polecenia
   /W[flagi] określa flagi i przełączniki dla kreatorów dodawania drukarki
          i sterowników drukarek
 r umożliwia ponowne uruchamianie kreatorów z ostatniej strony
   /G[flagi] określa globalne flagi i przełączniki
 w pomija interfejs UI ostrzeżeń instalacji sterownika (tryb cichy)
Przykłady:
   Uruchomienie właściwości serwera:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /s /t1 /c\\komputer
   Uruchomienie właściwości drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /p /n\\komputer\drukarka
   Uruchomienie lokalne kreatora dodawania drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /il
   Uruchomienie kreatora dodawania drukarki na komputerze \\komputer:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /il /c\\komputer
   Uruchomienie wyświetlania kolejki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /o /n\\komputer\drukarka
   Uruchomienie instalacji przy użyciu pliku inf:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test drukarki" /f c:\infpath\infFile.inf /r "lpt1:" /m "Brother DCP-128C"
   Uruchomienie instalacji przy użyciu pliku inf (z zależnością pliku inf). W przykładzie plik prnao002.inf zależy od pliku ntprint.inf
rundll32 printui.dll, PrintUIEntry /ia /m "Brother DCP-128C" /K /h x64 /v 3 /f "c:\infpath\prnao002.inf" /F "c:\infpath\ntprint.inf"
   Uruchomienie kreatora dodawania drukarki przy użyciu pliku inf:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ii /f c:\infpath\infFile.inf
   Dodanie drukarki przy użyciu sterownika dostarczonego z drukarką:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test drukarki" /r "lpt1:" /m "Brother DCP-128C"
   Dodanie połączenia drukarki dla komputera (połączenie zostanie propagowane podczas logowania użytkownika):
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ga /c\\komputer /n\\komputer\drukarka /j"Usługi LanMan Print Services"
   Usunięcie połączenia drukarki dla komputera (połączenie zostanie usunięte podczas logowania użytkownika):
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /gd /c\\komputer /n\\komputer\drukarka
   Wyliczenie połączenia drukarki dla komputera:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ge /c\\komputer
   Dodanie sterownika drukarki przy użyciu pliku inf:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\komputer /m "Brother DCP-128C" /h "x86" /v "Typ 3 - tryb użytkownika" /f c:\infpath\infFile.inf
   Dodanie sterownika drukarki przy użyciu pliku inf:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /K /c\\komputer /m "Brother DCP-128C" /h "x86" /v 3
   Dodanie sterownika drukarki dostarczonego z drukarką:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\komputer /m "Brother DCP-128C" /h "Intel" /v "Typ 3 - tryb jądra"
   Usunięcie sterownika drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dd /c\\komputer /m "Brother DCP-128C" /h "x86" /v 3 "Typ 3 - tryb użytkownika"
   Usunięcie sterownika drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dd /K /c\\komputer /m "Brother DCP-128C" /h "x86" /v 3
   Ustawienie drukarki jako domyślnej:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /n "drukarka"
   Ustawienie komentarza drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "drukarka" comment "Moja super drukarka"
   Pobranie ustawień drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xg /n "drukarka"
   Pobranie ustawień drukarki i zapisanie wyników w pliku :
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /f "results.txt" /Xg /n "drukarka"
   Użycie poleceń konfigurowania drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "drukarka" ?
   Zapisanie ustawień drukarki w pliku:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Ss /n "drukarka" /a "plik.dat"
   Przywrócenie wszystkich ustawień drukarki z pliku:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Sr /n "drukarka" /a "plik.dat"
   Zapisanie informacji o drukarkach na poziomie 2 w pliku:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Ss /n "drukarka" /a "plik.dat" 2
   Przywrócenie z pliku deskryptora zabezpieczeń drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Sr /n "drukarka" /a "plik.dat" s
   Przywrócenie z pliku z globalnym urządzeniem drukarki i danych drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Sr /n "drukarka" /a "plik.dat" g d
   Przywrócenie z minimalnych ustawień drukarki i rozpoznanie nazwy portu:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Sr /n "drukarka" /a "plik.dat" m p
   Włącz renderowanie po stronie klienta dla drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "drukarka" ClientSideRender enabled
   Wyłącz renderowanie po stronie klienta dla drukarki:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "drukarka" ClientSideRender disabled
  

wtorek, 23 sierpnia 2011

Jak zainstalować XP Mode na Windows 7

1. Ważne - musimy sprawdzić czy nasz komputer spełnia wymagania:
- Windows 7 w wersji Professional, Enterprise lub Ultimate.
- Procesor wspierający technologię Intel VT lub AMD-V (włączona w BIOSieopcja wirtualizacji sprzętowej)
- min 2 GB pamięci RAM
- min 15 GB przestrzeni dyskowej dla wirtualnego środowiska Windows

2.  Instalacja XP Mode
Wchodzimy na stronę: XP Mode, gdzie wybieramy architekturę Windows 7 i język Windows XP Mode. Ściągamy pliki Windows XP Mode i Windows Virtual PC.
Po ściągnięciu obu plików uruchomiamy plik - WindowsXPMode_pl-pl.exe, po czym instalujemy Windows6.1‐KB958559‐x86.msu (lub x64).
Po instalacji wykonujemy ponowny rozruch komputera. W celu konfiguracji profilu klikamy kolejno: Start -> All programs -> Windows Virtual PC -> Windows XP Mode.