x

Serwis finansowy

piątek, 20 lutego 2015

Skróty klawiszowe w Windows 8

Skróty z klawiszem Windows

Klawisz Windows: przełączanie pomiędzy ekranem Start, a klasycznym Pulpitem
Klawisz Windows + C: wyświetla menu Charms
Klawisz Windows + Tab: przełącza między otwartymi aplikacjami (tylko w aplikacjach w interfejsie Modern)
Klawisz Windows + I: wyświetla menu ustawień systemu
Klawisz Windows + J: przełączanie między główną aplikacją a przyciągniętą do boku ekranu
Klawisz Windows + H: wyświetla pasek udostępniania
Klawisz Windows + K: wyświetla pasek urządzeń
Klawisz Windows + Q: otwiera panel wyszukiwarki aplikacji
Klawisz Windows + O: blokuje orientację ekranu (w pionie lub poziomie)
Klawisz Windows + F: wyszukiwarka plików
Klawisz Windows + W: wyszukiwarka ustawień
Klawisz Windows + P: ustawienia wielu ekranów
Klawisz Windows + Z: wyświetla dolny pasek z dostępem do wszystkich aplikacji (tylko na ekranie Start)
Klawisz Windows + X: bardzo przydatne menu ze skrótami do wielu narzędzi systemu Windows
Klawisz Windows + . (kropka): przesunięcie podziału ekranu dla różnych aplikacji do prawej krawędzi
Klawisz Windows + Shift + . (kropka): przesunięcie podziału ekranu dla różnych aplikacji do lewej krawędzi
Klawisz Windows + PrtScn: wykonuje zrzut ekranu i automatycznie zapisuje go w folderze Obrazy jako screenshot
Klawisz Windows + Enter: uruchamia Narratora systemu Windows
Klawisz Windows + E: otwiera Mój Komputer
Klawisz Windows + R: otwiera okno Uruchom
Klawisz Windows + U: otwiera Centrum ułatwień dostępu
Klawisz Windows + Ctrl + F: otwiera okno dialogowe Znajdź komputery
Klawisz Windows + 1-10: uruchomienie programów znajdujących na pasku zadań w kolejności od lewej (zarówno przypiętych, jak i uruchomionych wcześniej)
Klawisz Windows + B: zaznacza pierwszy element w obszarze powiadomień paska zadań, a następnie umożliwia poruszanie się za pomocą strzałek
Klawisz Windows + T: gdy przytrzymamy klawisz Windows każde kolejne naciśnięcie klawisza T wyświetla podgląd kolejnych miniaturek programów uruchomionych na Pasku zadań
Klawisz Windows + M: minimalizacja wszystkich okien
Klawisz Windows + Shift + M: przywrócenie zminimalizowanych okien
Klawisz Windows + D: pokaż/ukryj pulpit (w trybie klasycznym)
Klawisz Windows + L: ekran blokady systemu
Klawisz Windows + Strzałka do góry: maksymalizuje bieżące okno
Klawisz Windows + Strzała w dół: pierwsze przyciśnięcie klawisza strzałki powoduje wyjście z trybu zmaksymalizowanego aktywnego okna, drugie całkowicie minimalizuje aktywne okno
Klawisz Windows + Home: minimalizuje wszystkie okna oprócz aktywnego
Klawisz Windows + Strzałka w lewo: przenosi aktywne okno na lewą połowę ekranu
Klawisz Windows + Strzałka w prawo: przenosi aktywne okno na prawą połowę ekranu
Klawisz Windows + Shift + Strzałka w górę: rozszerza bieżące okno z góry do dołu ekranu
Klawisz Windows + Shift + Lewa/Prawa Strzałka: przenosi aktywne okno z jednego monitora na drugi
Klawisz Windows + Spacja: przełączanie języka i układu klawiatury
Klawisz Windows + Ctrl + Spacja: powraca do poprzednio używanej metody wprowadzania danych
Klawisz Windows + F1: pomoc i obsługa techniczna
Klawisz Windows + (minus) oraz klawisz Windows + (plus) : uruchamia Lupę i pozwala na powiększanie podglądu ekranu i jego zmniejszanie.


Skróty z klawiszem Ctrl

Ctrl + A: zaznacza wszystkie elementy
Ctrl + C: kopiuje wybrany element do schowka
Ctrl + X: wycina zaznaczony element i trzymaj w schowku
Ctrl + V: wkleja element ze schowka
Ctrl + D: usuwa wybrany element
Ctrl + Z: cofa czynność
Ctrl + Y: ponawia czynność
Ctrl + N: otwiera nowe okno w Eksploratorze Windows
Ctrl + W: zamyka bieżące okno w Eksploratorze Windows
Ctrl + E: przechodzi do pola wyszukiwania w prawym górnym rogu okna Eksploratora
Ctrl + ?: zmniejsza czasowo rozmiar kafelków, do czasu wykonania innej operacji
Ctrl + >: przeglądanie grup kafelków w prawo
Ctrl + <: przeglądanie grup kafelków w lewo
Ctrl + [plus] lub Ctrl+[minus]: powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego
Ctrl + rolka myszy: powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego
Ctrl + Shift + N: utwórz nowy folder
Ctrl + Shift + Esc: otwiera Menedżer zadań Windows
Ctrl + Alt + Delete: otwiera ekran Windows Security
Ctrl + kliknięcie na kolejnych elementach: dodaje nowe elementy do zaznaczonych
Ctrl + kliknięcie i przeciągnięcie elementów: tworzy kopie tego elementu w folderze, do którego przeciągamy
Ctrl + Shift + kliknięcie i przeciągnięcie elementu: tworzy skrót dla tego elementu w folderze, do którego przeciągamy
Ctrl + Shift + kliknięcie na pasku zadań: uruchamia program jako Administrator
Ctrl + Esc: przełączanie pomiędzy ekranem Start, a klasycznym pulpitem
Ctrl + rolka myszy: pomniejszanie i powiększanie kafelków na ekranie Start

Skróty z klawiszem Alt

Alt: pokaż lub ukryj Menu w Eksploratorze Windows
Alt + F4: Zamyka aktywne okno aplikacji (zarówno w trybie klasycznego pulpitu, jak i dla aplikacji ModernUI)
Alt + D: aktywuje pasek adresu do natychmiastowego wpisywania ścieżki dostępu
Alt + P: otwiera menu Plik w Windows Explorer
przytrzymany Alt + Tab: przełączanie pomiędzy aktywnymi oknami
przytrzymany Alt + przytrzymany Shift + Tab: przełączanie pomiędzy aktywnymi oknami w odwrotnej kolejności
Alt + Spacja: dostęp do menu skrótów dla bieżącego okna
Alt + Esc: przełączanie między otwartymi programami w kolejności, w jakiej były otwierane
Alt + Enter: wyświetla Właściwości zaznaczonego elementu w Eksploratorze Windows
Alt + PrtScn: robi zrzut ekranu aktywnego okna i umieszcza go w schowku
Alt + Strzałka w górę: przejście o jeden poziom folderu w górę w Eksploratorze Windows
Alt + Strzałka w lewo: wyświetla poprzedni folder w Eksploratorze Windows
Alt + Strzałka w prawo: wyświetla następny folder w Eksploratorze Windows


Skróty z klawiszem Shift

Shift + Insert: uruchamianie CD/DVD bez funkcji autoodtwarzania
Shift + Delete: trwałe usunięcie elementu z pominięciem kosza
Shift + F6: przełączanie między kolejnymi elementami w oknie
Shift + F10: menu kontekstowe dla wybranego elementu
Shift + Tab: przełączanie między kolejnymi elementami w aktywnym oknie
Shift + klik: zaznaczanie grupy elementów
Shift + klik na Pasku zadań: uruchamianie kolejnego okna uruchomionej aplikacji
Shift + Klik prawym przyciskiem myszy na element na pasku zadań: dostęp do menu kontekstowego dla wybranego elementu

Nie mogę dodać wyszukiwarki google do IE 11

Wchodzimy na stronę www.iegallery.com/Addons/Details/813 i ustawiamy google jako główną przeglądarkę.

czwartek, 19 lutego 2015

Jak sprawdzić ilosć wolnego miejsca - powershell

Get-CimInstance -ClassName Win32_LogicalDisk |
Where-Object DriveType -eq 3 |
Format-Table @{n='DriveLetter';e={$PSItem.DeviceID}},
@{n='FreeSpace(GB)';e={$PSItem.FreeSpace / 1GB};formatString='N2'},
@{n='Size(GB)';e={$PSItem.Size / 1GB};formatString='N2'},
@{n='Type';e={$PSItem.Description};width=5} -AutoSize