x

Serwis finansowy

czwartek, 12 lutego 2015

IE 11 nie może być zainstalowany przez Windows Update 9c59

Klikamy Start -> Uruchom -> CMD -> wpisujemy:

FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*11.*.mum /c "cmd /c echo Uninstalling package @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /quiet /norestart"

poniedziałek, 9 lutego 2015

Nie ma litery ś w komputerach i laptopach HP i Compaq

Na niektórych komputerach HP po wciśnięciu prawego klawisza [Alt] i litery [s] zamiast spodziewanego ś ujrzymy okno Informacje o pomocy technicznej dla komputera firmy HP.
Aby usunąć ten skrót wybieramy Start -> Wszystkie programy -> Pomoc i wsparcie techniczne HP -> prawym klawiszem myszy na Informacje … i wybieramy Właściwości -> w okienku Klawisz skrótu: usuwamy przypisany skrót.