x

Serwis finansowy

piątek, 18 lipca 2014

Zatrzymuje się serwis firewall

Do harmonogramu zadań możemy dodać prosty plik .bat o treści:

ping 192.168.4.1 -n 1
echo off
if errorlevel 1 goto dwa
if errorlevel 0 goto jeden

:jeden
echo działa ping
echo.
echo.
goto koniec

:dwa
echo nie działa ping
echo.
echo zatrzymuję serwis "firewall"
net stop fwsrv
echo uruchamiam serwis "firewall"
net start fwsrv
echo sieć działa ponownie

:koniec

czwartek, 17 lipca 2014

Nie mogę połączyć sie z KVM przez przeglądarkę

Należy sprawdzić pozimom zabezpiecznia Java w Java Control Panel (zakładka Security). Powinien być ustawiony na Medium.